Loods

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Rijkunstdreef
Locatie Rijkunstdreef zonder nummer, Tervuren (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Screening onderzoeksresultaten 2003 herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: 26-08-2014 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als monument Park van Tervuren

Deze bescherming is geldig sinds 05-06-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Park van Tervuren met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-2010.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Park van Tervuren met omgeving

Deze bescherming was geldig van 05-06-2009 tot 10-06-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Haaks op de straat ingeplante loods met uitzicht uit het laatste kwart van de 19de eeuw, gelegen binnen de Warande. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond onder zadeldak, met puntgevel aan de straat, in oorsprong drie traveeën, naderhand aan weerszijden uitgebreid tot vijf traveeën.

Het oorspronkelijke deel toont een middenrisaliet met laadluik en hijsarm boven een rechthoekige poort; flankerende rechthoekige vensters voorzien van luiken en een ijzeren I-latei, bekroond door een spaarveld met getrapte aflijning. Het overkragende zadeldak is voorzien van een decoratief uitgewerkt windbord.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Warande

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.