Beschermd cultuurhistorisch landschap

Park van Tervuren met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1537
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1537

Besluiten

Park van Tervuren met omgeving
definitieve wijzigingsbesluiten, definitieve opheffingsbesluiten: 10-06-2010  ID: 11077

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het park van Tervuren met omgeving werd beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 16 februari 1978. Deze bescherming werd meermaals gewijzigd. De eerste voorlopige wijziging bij ministerieel besluit van 7 mei 2009 werd niet definitief. De tweede voorlopige wijziging bij ministerieel besluit van 5 juni 2009 werd definitief bij ministerieel besluit van 10 juni 2010. Deze wijzigingen hielden een inkrimping van de afbakening in.

Het park van Tervuren met omgeving werd ook beschermd als monument bij ministerieel besluit van 14 juli 2004. Ook deze bescherming werd meermaals gewijzigd.Waarden

Het park van Tervuren met omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Warande

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)
De Warande van Tervuren was ooit het besloten jachtgebied van de hertogen van Brabant. Kort voor 1213 vestigde hertog Hendrik I zich in Tervuren, meer bepaald op het oostelijke punt van een landtong, gevormd door de samenvloeiing van de Maelbeek en de Voer.

Is de omvattende bescherming van

Beeld van een Afrikaanse olifant

Leuvensesteenweg (Tervuren)
Beeld van een Afrikaanse olifant van de hand van Albéric Collin, gemaakt voor de Wereldtentoonstelling van 1935 en in 1938 naar Tervuren overgebracht.


Burcht Hertogen van Brabant

Warande (Tervuren)
In de periode 1982-1986 werd de site van de voormalige hertogelijke burcht, later buitenverblijf van de aartshertogen en zomerresidentie van Karel van Lotharingen onderworpen aan archeologisch onderzoek.


Koloniënpaleis met Hobégebinte en ijskelder

Warande 8 (Tervuren)
In de as van de Tervurenlaan werd in 1897 het Koloniënpaleis gebouwd, gerealiseerd door architect Ernest Acker naar een voorontwerp van de Franse architect Alfred-Philibert Aldrophe. Achter het paleis staat het Hobégebinte opgesteld. Ten oosten van het paleis ligt de begin 19de-eeuwse ijskelder van het voormalig jachtpaviljoen.


Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en dienstpaviljoenen

Leuvensesteenweg 11-15 (Tervuren)
Symmetrisch uitgewerkt neoclassicistisch complex met links en rechts de dienstpaviljoenen met het museum verbonden door een fraai smeedijzeren hekken, naar ontwerp van de Franse architect Charles Girault ingewijd in 1910.


Loods

Rijkunstdreef (Tervuren)
Haaks op de straat ingeplante loods met uitzicht uit het laatste kwart van de 19de eeuw, baksteenbouw op rechthoekige plattegrond onder overkragend zadeldak met decoratief uitgewerkt windbord.


Poorten van de Warande

Duisburgsesteenweg, Markt, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Warande (Tervuren)
In de periode 1625-1632 werd de oorspronkelijk houten palissade die de Warande omgaf vervangen door een stevige bakstenen muur met tien poorten, latere substantiële uitbreidingen in 1763-1773 en herstellingen en uitbreidingen in 1868-1872.


Poortgebouw Hof Ter Munck

Warande (Tervuren)
Poortgebouw als overblijfsel van het historische Hof Ter Munck, in 1658 in kaart gebracht als een gesloten hoeve en vandaag gelegen in de noordoostelijke hoek van het park van Tervuren.


Sint-Hubertuskapel

Warande (Tervuren)
Vroegbarokke kapel met contrasterend gebruik van rode baksteen en witte natuursteen, opgetrokken naar ontwerp van Wenceslas Cobergher in de 17de eeuw.


Watermolen van Gordaal

Spaans-Huisdreef 1 (Tervuren)
De Gordaalmolen, ook Spaans Huis genoemd, was in oorsprong een dwangmolen, de oudste vermelding dateert van 1324 maar het huidige uitzicht is het resultaat is van een verbouwing in 1533.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskom Tervuren en Warandepark

Warande (Tervuren)
Het Warandepark (225 ha) in het brongebied van de Voer bevat een ringmuur, 8 vijvers, dreven, een ‘zevensterre’ en een Gordaalmolen (“Spaans huis”). Een middeleeuwse kasteel van de hertogen van Brabant, werd in 1782 gesloopt. Van een nieuwer kasteel nabij de Sint-Hubertuskapel (ingewijd 1617), blijven stallingen in hoefijzervorm over. Een paleis in Lodewijk XVIde-stijl herbergde tijdens de Wereldtentoonstelling in 1897 een deel van de Congolese afdeling. Het park in Franse stijl bevat merkwaardige axiale perspectieven. In 1902 tekende Ch.L.Girault in opdracht van Leopold II het Museum voor Midden-Afrika. De koning liet in 1897 ook de Tervurenlaan aanleggen naar het Brusselse Jubelpark en de tramlijn van Brussel naar Tervuren met pittoresk eindpunt. In 1931 volgt de eerste spoorlijn met elektrische tractie. Het centrum van Tervuren heeft opmerkelijke historische gebouwen.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Park van Tervuren met omgeving

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.