erfgoedobject

Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekerk

bouwkundig element
ID: 301449   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301449

Juridische gevolgen

Beschrijving

Muurschildering in een spaarnis van de zuidelijke kooromgang met voorstelling van de Heilige Lodewijk (188 x 100 cm), gekroond, met leliescepter en boek, tweede kwart 14de eeuw.

Westgevel: ten noorden van het portaal: Christus en de Samaritaanse vrouw (74 x 84 cm), 15de eeuw

Noordelijke kooromgang, gewelf: ontdekt in 2014. Ter hoogte van de bidtribune van Lodewijk van Gruuthuse zijn de gewelfvlakken versierd met vliegende engelen die een loverkrans dragen waarbinnen een gekroonde Madonna op de maansikkel met haar kind in de armen is afgebeeld, derde kwart 15de eeuw.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 300 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Brugge, Onze-Lieve-Vrouwekerk, in BUYLE M. & BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 90-91.

Bron     : -
Auteurs :  Bergmans, Anna
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301449 (Geraadpleegd op 10-07-2020)