Knoteik als hoekboom

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Deelgemeente Gruitrode
Straat Breekiezel
Locatie Breekiezel zonder nummer (Meeuwen-Gruitrode)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie houtige beplantingen 2016 (01-01-2016 - 31-12-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie houtige beplantingen 2016 (01-10-2015)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 350 cm
Knot- of scheerhoogte 3 m

Beschrijving

Hoekboom bij een splitsing van wegen. Deze robuuste eik markeert een wegsplitsing tussen de huidige N730 en Breekiezel in Meeuwen-Gruitrode. Volgens de Atlas der Buurtwegen (1841) (dus vóór de aanleg van de Gewestweg) was de plaats waar nu de knoteik staat een groot perceel dat toen met dennen was bebost en gelegen langs buurtweg 61 in Gruitrode. Mogelijk is de boom geplant naar aanleiding van de aanleg van de verbindingsweg met Bree en markeert hij er, bij het kruispunt, een hoek van een kadastraal perceel.

Bron: -

Auteurs: Verboven, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gruitrode

Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.