erfgoedobject

Hoogstamboomgaard

landschappelijk element
ID: 301715   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301715

Juridische gevolgen

Beschrijving

In en rond Vechmaal zijn diverse hoogstamboomgaarden aanwezig. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden hier dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven. Zo ook op deze plaats, toch op enige afstand van de dorpskern. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden begraasd door vee. Ook op de latere topografische kaarten is deze boomgaard telkens zichtbaar. Er is hier sprake van een zeer continue landgebruik, de huidige boomgaard wordt nog altijd begraasd.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Knotes in boomgaard

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Heurne

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoogstamboomgaard [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301715 (Geraadpleegd op 20-01-2020)