Kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Mechelen-Bovelingen
Straat Schoolstraat
Locatie Schoolstraat zonder nummer, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerkhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Kerkhof en grafsteen Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oorspronkelijke kerksite werd geleidelijk uiteengerafeld: de oude pastorie verdween na de realisatie van de nieuwbouw, het bouwperceel evolueerde tot pleintje; de oude kerk werd omstreeks 1916 gesloopt, de vrijgekomen plaats werd door het kerkhof ingenomen. Daarmee is het kerkhof de enige component van de oude kerksite dat zijn oude plaats heeft kunnen behouden.

Kerk, pastorie en kerkhof bakenen nu een driehoekig plein af, dat het kruispunt vormt tussen de Bovelingenstraat, Gelindenstraat en Schoolstraat. Om de samenhang tussen de voorheen veel kernachtiger gegroepeerde componenten te benadrukken, werden vermoedelijk al snel de huidige afbakeningen gerealiseerd: het smeedijzeren inrij- en afsluithek van de begraafplaats is van dezelfde makelij als het voortuinhek van de pastorie. Ook het poorthekje, hier gevat tussen vierkante, monolithische hekpijlers met sokkel en geprofileerde deksteen van blauwe natuursteen is hetzelfde.

Het kerkhof, aan de andere zijden afgebakend met een bakstenen muurtje, bleef tot ver in de 20ste eeuw (misschien nog steeds?) in gebruik, en omvat verschillende ijzeren grafkruisen, alsook monumentalere grafmonumenten, waaronder dat van graaf Joseph de Borchgrave d’Altena.

Buiten het huidige kerkhof, in de tuin van de voormalige onderwijzerswoning (het enige restant van de oude dorpsschool), in de franje van de oude kerksite, bleef de vrij monumentale grafsteen bewaard van Jean Baptist de Borchgraeve d'Altena (+1684) en Catharina de Woelmont (+1717). De steen, die een alliantiewapen en acht kwartieren draagt, is mogelijk een restant van het oude kerkgebouw en/of ouder deel van het kerkhof.

DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2007: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel.

Bron: Beschermingsdossier DL002423, Heers: Aspecten van Mechelen-Bovelingen (digitaal dossier)

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Mechelen-Bovelingen

Mechelen-Bovelingen (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.