erfgoedobject

Villa met paardenstallen

bouwkundig element
ID
302997
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302997

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa met bijhorende paardenstallen, gelegen ten noordwesten van de priorijhoeve, naast de toegang tot de vroegere oefenrenbaan van Groenendaal. De villa, samen met de stallen kadastraal geregistreerd in 1912, werd volledig gerenoveerd in 2012-2013 en ingericht als B&B.

Historiek

Op initiatief van Koning Leopold II, zelf een fervente liefhebber van paardenrennen, werd er op het einde van de 19de eeuw in Groenendaal een paardenrenbaan aangelegd; de inhuldiging gebeurde in 1889. In dezelfde context werd naderhand ook een oefenrenbaan aangelegd op een open plek waar tot op het einde van de 17de eeuw gewassen geteeld werden door de kloosterlingen van Groenendaal. Op de oefenrenbaan werden de paarden dagelijks getraind door de stalknechten.

In 1912 werd volgens de kadastrale mutatieschetsen op de hier aanwezige weidegronden 'een huis met boxen' geregistreerd in opdracht van de 'Domeinen van den Staat'. Het huis werd in 1911 in gebruik genomen. Volgens literatuurgegevens was het de conciërgewoning bij de oefenrenbaan.

Op het terrein van de oefenrenbaan wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos een begrazingsblok voorzien als beheersmaatregel voor het aanwezige grasland.

Beschrijving

Het ensemble, bestaande uit de woning met ten westen aansluitend de U-vormig ingeplante paardenstallen, is geschikt rondom een grotendeels gekasseide binnenplaats, aan de oostzijde afgesloten met een ijzeren hek. Het geheel werd opgetrokken uit baksteen met decoratieve accenten in witte baksteen als muurbanden en rollagen.

De villa van drie op twee traveeën telt één à twee bouwlagen onder een complexe en overkragende pannen bedaking. De noordelijk gerichte voorgevel wordt geaccentueerd door een hoger uitgewerkt middenrisaliet met afgeknotte puntgevel. De steekbogige muuropeningen zijn gevat in gevelhoge spaarvelden, bovenaan afgezet met een tandfries; de borstweringen zijn versierd met spiegelpanelen. Enkele muuropeningen werden aangepast in het kader van de nieuwe functie en het schrijnwerk werd vernieuwd.

Het uitzicht van de stallen, hoewel gedeeltelijk witgeschilderd, sluit aan bij de woning. De rechthoekige staldeuren worden voor een deel bekroond door decoratief beschilderde steekboogvelden met de nummering van de stallen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Hoeilaart, 1912/125.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa met paardenstallen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302997 (Geraadpleegd op )