Gemengde dreven bij het Kasteel van Laarne

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Mellestraat
Locatie Mellestraat zonder nummer (Laarne)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie houtige beplantingen 2016 (01-01-2016 - 31-12-2016).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel van Laarne

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein van Laarne en dreven

Deze bescherming is geldig sinds 24-04-1997.

Beknopte karakterisering

Typologiedreven, hakhoutstoven, houtkanten
Contextkasteeldomeinen
SoortAcer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Alnus glutinosa (zwarte els), Corylus avellana (gewone hazelaar), Fagus sylvatica (gewone beuk), Fraxinus excelsior (gewone es), Populus canadensis (x) (Canadapopulier), Quercus robur (zomereik), Quercus rubra (Amerikaanse eik), Salix (wilg)

Afmetingen

Inventarisatie houtige beplantingen 2016 (21-06-2016)

Lengte 685 m

Beschrijving

De Achterdreef en de Paardedreef getuigen van de vroegere planmatige aanleg van de omgeving van het Kasteel van Laarne en het vroeger kasteeldomein en kunnen aldus tot belangrijke historische componenten van de kasteelsite worden gerekend. De Achterdreef is een oudere kasteeldreef die aan de zuidelijke walgracht paalt en doorheen de vroegere kasteelbossen (thans weiland) achter het kasteel loopt. De Paardedreef is een haakse dreef, die aansluit bij de Achterdreef.

Het zijn dreven zonder opgaande bomen, wel met aanplantingen in een ruim assortiment van struiken en van op struik gezette bomen die als hakhout werden beheerd.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.