erfgoedobject

Parallelweg naar Veurs

landschappelijk element
ID: 304329   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304329

Juridische gevolgen

Beschrijving

De weg naar de pastorie van Sint-Pieters-Voeren gaat, eens voorbij het gebouw, over in een half verharde voetweg die oostwaarts loopt. De weg leidt omhoog en volgt dan grotendeels de plateaurand tussen akkers, weilanden en boomgaarden met meidoornhagen. Langs de weg liggen verspreid enkele houtkanten. Op het hoogste punt komt de weg samen met een voetweg die vertrekt bij de Sint-Annakapel. De weg blijft parallel lopen aan deze voetweg en daalt het plateau af om vervolgens te eindigen bij een wegkruis aan de weg naar Dal. Van op de weg zijn er open zichten op de vallei van de Veurs en de omringende weilanden en akkers. Deze voetweg vormt de historische verbinding tussen het centrum van Sint-Pieters-Voeren en de parochiekerk en Veurs waarbij de rand van het plateau werd gevolgd. Op een landmeterskaart uit 1780 wordt deze straat aangeduid als 'straet gaende van 't heijligen huisken naer Veurs'. De heuvel waarop deze wegen samenkomen wordt 'Den Doede Man' genoemd. Vermoedelijk werd deze kerkweg ook gebruikt als lijkweg. De parallelweg vanuit Veurs is mogelijk later ontstaan als alternatieve route voor de noordelijke voetweg, in functie van een betere (seizoensgebonden) begaanbaarheid. De naam Vogelsang verwijst naar een weide waarlangs deze weg passeert.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • VANNIEUWENHUYZE B. & VAN HERCK H. 2014: Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering erfgoedwaarden, Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant als erosiebestrijding

 • Is gerelateerd aan
  Knotwilg

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Voeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parallelweg naar Veurs [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304329 (Geraadpleegd op 09-07-2020)