erfgoedobject

Meergezinswoning in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID
304500
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304500

Juridische gevolgen

Beschrijving

Meergezinswoning in ingehouden art-nouveaustijl gebouwd door de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij "Voorspoed", naar een ontwerp door haar architect John Voet uit 1912. Opdrachtgever was Lodewijk Ceulemans, aannemer Frans Verdonck uit Borgerhout. “Voorspoed” realiseerde nog twee andere bouwprojecten in de Robert Molsstraat, de gesloopte woning Fromont op nummer 5, en de woning Vaessen, beide uit 1911.

"Voorspoed", met zetel op de Frankrijklei in Antwerpen, werd vermoedelijk in 1910 opgericht als bouwpromotor, hypotheekverstrekker en spaarkas. Afgevaardigde-beheerder was de Antwerpse ondernemer Joseph Nellens (1880-1934), liberaal senator vanaf 1923. Met zijn Société Immobilière Knocke Balnéaire, tekende deze laatste vanaf 1925 voor de verkaveling van het Albertstrand in Knokke en in 1930 voor de bouw van het Casino aldaar. Vóór de Eerste Wereldoorlog bouwde de maatschappij woningen en villa’s in diverse nieuwbouwwijken te Antwerpen zowel als in Sint-Mariaburg, in opdracht van particuliere klanten of voor verkoop ‘sleutel-op-de-deur’. Voor de periode 1910-1914 zijn een veertigtal bouwdossiers gerepertorieerd, vermoedelijk grotendeels toe te schrijven aan John Voet, die als architect aan de maatschappij verbonden was. In zijn ontwerpen bediende deze zich zowel van de klassieke beaux-artsstijl als van de cottagestijl met art-nouveau-inslag. Na de heropstart in 1921, is de maatschappij in Antwerpen actief tot 1925, om zich vervolgens vermoedelijk op Knokke te concentreren. Uit deze laatste periode zijn enkele grotere bouwprojecten gekend, zoals de groep cottagevilla's in de Acacialaan door de architecten Leopold De Coninck en Maurice Potié, het “Rubens Paleis” in de Carnotstraat, en twee reeksen van 133 en 112 rijwoningen in de Stadionstraat en de De Bosschaertstraat op het Kiel, door de architect François Dens.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak (kunstleien) met dakkapellen. De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, geaccentueerd door groen geglazuurde baksteen voor speklagen en ontlastingsbogen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de bewerkte plint, van witte natuursteen (beschilderd) voor de puilijst, imposten, erkerbasis en -consoles. Geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op de middenas, die op de eerste verdieping wordt gemarkeerd door een rechthoekige houten erker met consoles en smeedijzeren balkonborstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde muuropeningen met kraagstenen op de begane grond, en rondboogvensters met waterlijst en art-nouveau-imposten op de bovenverdiepingen. Een houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is integraal bewaard; smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen bestaan de huurkwartieren op begane grond en eerste verdieping uit een enfilade van salon, eetkamer en veranda, geflankeerd door een keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw. Zelfde indeling op de tweede verdieping zonder veranda. Het dakniveau herbergt twee mansardes en een zolder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1912#779 (woning Ceulemans), 1911#1960 (woning Fromont).

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meergezinswoning in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304500 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.