erfgoedobject

Meergezinswoning in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
304504
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304504

Juridische gevolgen

Beschrijving

Meergezinswoning in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Louis Hendrikx uit 1910. Opdrachtgever was de Nederlander Jan Nooren (°Princenhage, 1865), die begin 1902 als slager vanuit zijn geboorteplaats naar Antwerpen emigreerde. Hij werd een jaar later gevolgd door zijn echtgenote Cornelia Vriends (°Breda, 1871), met hun zoon Adriaan Jan en dochter Joanna Dorothea, geboren te Princenhage in 1892 en 1896. Ten tijde van de bouw van de woning was hij bediende van beroep.

Louis Hendrikx was beheerder van het bouwbedrijf Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, voor eigen rekening of in opdracht van derden. Louis Hendrikx begon zijn loopbaan midden jaren 1890, en was vermoedelijk actief tot kort vóór of na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ontwerpen voor "Antwerpsche Bouwnijverheid" worden over het algemeen gekenmerkt door een conventioneel eclecticisme, materiaalpolychromie en decorelementen ontleend aan de art nouveau.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De met schijnvoegen belijnde, bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op de bredere middenas, die op de eerste verdieping wordt gemarkeerd door een balkon met consoles en gebuikte, gietijzeren art-nouveau-borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde deur- en vensteropeningen in geriemde omlijsting met sluitsteen, oren en onderdorpel, op de eerste verdieping geaccentueerd door een guirlande. Van het klassieke hoofdgestel rest de houten kroonlijst met tandlijst. Vernieuwd schrijnwerk.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw. De huurkwartieren op de bovenverdiepingen bestaan uit twee kamers en een keuken annex pomphuis en wc.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1910#987; vreemdelingendossier 481#102762.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meergezinswoning in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304504 (Geraadpleegd op 26-01-2021)