Persoon

Hendrikx, Louis

ID
2740
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2740

Beschrijving

Louis Hendrikx was architect en beheerder van het bouwbedrijf  Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden. Hendrikx begon zijn loopbaan midden jaren 1890, en was vermoedelijk actief tot kort vóór of na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ontwerpen voor de maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid" worden gekenmerkt door een conventioneel eclecticisme, materiaalpolychromie en decorelementen ontleend aan de art nouveau.

Briefpapier vermeldt:

L. Hendrikx

architecte

prêts hypothécaires - ouvertures de crédit

achat, vente en location de terrains et immeubles

gérance de propriétés

plans et dévis

expertises

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1906#1718.
  • Biografische gegevens verkregen van Marcel Windey, januari 2018.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning August Cols

Tabakvest 34 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl als eigen woning gebouwd door de architect August Cols, naar een ontwerp uit 1894. Aannemer was Victor Merckx-Verellen. In 1899 uitgebreid met een links aanpalend pakhuis en in 1930 verhoogd en inwendig verbouwd. Gesloopt voor een nieuwbouwpand op de hoek van Tabakvest en Langegang.


Art-nouveauburgerhuis

Waterloostraat 45 (Antwerpen)
Deze art-nouveauburgerwoning werd in 1905 ontworpen door bouwmeester H. Van Steenbergen. In 1909 werd de beeldbepalende beglaasde erker toegevoegd, een ontwerp van Louis Hendrikx.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 84 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer Cattoor, bureeloverste van het Loodswezen, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1909.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Zénobe Grammestraat 42 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl door de Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", naar een ontwerp van Louis Hendrikx uit 1908, opgetrokken in 1909. De architect was beheerder van het bouwbedrijf, dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen realiseerde.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 58 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van artillerieluitenant Lebrun, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 29 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de Naamlooze Maatschappij Antwerpsche Bouwnijverheid, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1912.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 88 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl in opdracht van E. Van Der Geten, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit eind 1909, opgetrokken in 1910.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Wolstraat 8 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Thirion, naar een ontwerp door de architect Louis Hendrikx uit 1901.


Drie identieke eclectische samenstellen

Edward Pecherstraat 6-9, Kasteelstraat 8-10 (Antwerpen)
Architect Louis Hendrikx realiseert rond 1906 voor eigen rekening een reeks woningen in de Edward Pecherstraat.


Eclectisch burgerhuis

Schildersstraat 23 (Antwerpen)
Dit eclectische burgerhuis werd samen met het ondertussen sterk verbouwde hoekpand (25) gebouwd rond 1899 naar een ontwerp van architect Louis Hendrikx voor rekening van L. Van Houtte.


Eclectisch burgerhuis

Generaal Capiaumontstraat 46 (Antwerpen)
Burgerhuis ontworpen in 1913 door architect Louis Hendrikx. De woning is getekend in een zeer eenvoudige, eclectische bouwstijl, wat het oeuvre van Hendrikx typeert.


Eclectisch hoekgebouw

Cuylitsstraat 117-119, Jan Van Beersstraat 52-54 (Antwerpen)
Imposant eclectisch hoekcomplex op het spitse perceel tussen de Bolivarplaats, de Cuylits- en de Jan Van Beersstraat. Het is een ensemble van vier panden dat circa 1907 wordt gebouwd voor eigen rekening van architect Louis Hendrikx.


Eclectisch hoekpand

Zwijgerstraat 42-44 (Antwerpen)
Het pand werd in 1902 ontworpen door architect L. Hendrikx voor rekening van Louis Van Houtte, wonende om de hoek in de Schildersstraat 33.


Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

De Beuckerstraat 55-57 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Vernay, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1911, uitgevoerd door de Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid".


Groep burger- en winkelhuizen

Haantjeslei 7, 18-21, 23-27, 31-33, 85-93, 101-103 (Antwerpen)
Groep burger- en winkelhuizen in eclectische of art-nouveaustijl, gebouwd tussen 1901 en 1914. Rijwoningen van twee tot drie traveeën en overwegend drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevels met parementen uit baksteenmetselwerk of Silezische brikken, geaccentueerd door speklagen en ontlastingsbogen in contrasterende kleur.


Juwelier Verdickt

Vondelstraat 4 (Antwerpen)
Het winkelinterieur van Juwelier Verdickt werd in 1946 ingericht in een eind-19de-eeuws neoclassicistisch pand. De zaak was al sinds 1905 gevestigd in de Vondelstraat 4, maar werd grondig vernieuwd in 1946. De nieuwe pui werd ontworpen door architect L. Hendrikx.


Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Robert Molsstraat 6 (Antwerpen)
Meergezinswoning in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Jan Nooren, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1910. De architect was beheerder van het bouwbedrijf Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, voor eigen rekening of in opdracht van derden.


Meergezinswoning met café in art-nouveaustijl

Kielsevest 70 (Antwerpen)
Meergezinswoning met café in art-nouveaustijl op de hoek van Kielsevest en De Beuckerstraat, gebouwd in opdracht van de heer P. Knippenberg, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1913.


Neoclassicistisch ensemble door architect Louis Hendrikx

Paleisstraat 111-117 (Antwerpen)
Dit opmerkelijke neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen met fantasierijk afgewerkte gevels is het resultaat van een verbouwing van vier bestaande panden in 1911 voor rekening van architect Louis Hendrikx.


Rijhuis met smidse

Augustijnenstraat 37-39 (Antwerpen)
Woning met smidse in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de heer J.L. Simons, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1896. Het gebouw behoort tot de vroegst gekende realisaties van de architect, wiens loopbaan midden jaren 1890 van start ging.


Twee woningen met handelsgelijkvloers

Verlatstraat 34-36 (Antwerpen)
Samenstel van twee eclectische woningen, rond 1905 gebouwd voor graanhandelaar A. Van Gansbergh-Stoops naar ontwerp van architect Louis Hendrikx.


Villa Berkenhof

Kontichstraat 46 (Edegem)
Rechthoekig huis ingeplant in ommuurde tuin. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1908 naar ontwerp van Louis Hendrikx.


Thema's

Ontwerper van

De Beuckerstraat

Geuzenstraat

Juliaan Dillensstraat

Luikstraat

Montignystraat

Pyckestraat

Zénobe Grammestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hendrikx [online] https://id.erfgoed.net/personen/2740 (Geraadpleegd op )