erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
304510
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304510

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911.

De bouw- en hypotheekmaatschappij "Vooruitzicht" werd opgericht in 1905, en is tot op vandaag als bouwbedrijf en vastgoedpromotor actief in Antwerpen. Veelal in opdracht van particulieren bouwde de maatschappij vóór de Eerste Wereldoorlog talrijke burgerhuizen in de nieuw aangelegde wijken van de stad zoals Zuid, Zurenborg en Jan Van Rijswijcklaan. Vanaf 1909 was Jules Hofman als hoofdarchitect van "Vooruitzicht" verantwoordelijk voor het ontwerp, wat de kwaliteit van de architectuur ten goede kwam. Hij bediende zich daarbij zowel van een sobere interpretatie van de art-nouveaustijl, als van een meer behoudend eclectisch of beaux-arts-idioom. In de Robert Molsstraat tekenden “Vooruitzicht” en Hofman tussen 1909 en 1911 in totaal voor negen panden: de gekoppelde woningen Jacques Van Meerbeeck-Van Rooy, de woning Frans Rasker, de woningen Vereecken en Witdoeck-Eyskens, de woning Jan Van Boghout, de woningen Jos. Lamot en Jacques Van Riel en dit burgerhuis voor eigen rekening van de maatschappij. Ook in de verdere bebouwing van de bouwblokken gevormd door Haantjeslei, Lemméstraat, Markgravelei, Robert Molsstraat en Van Schoonbekestraat, waren zij met meerdere projecten vertegenwoordigd. Deze huizen behoren tot het latere werk van Hofman, die sinds midden jaren 1880 actief was. Omstreeks de eeuwwisseling leverde Hofman een belangrijke bijdrage aan de Antwerpse art nouveau, met opmerkelijke panden als "De Zonnebloem" aan de Cogels-Osylei.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak (leien). De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, geaccentueerd door grijze baksteen voor speklagen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de geblokte pui, van witte natuursteen voor waterlijsten, lateien, archivolten en de reliëfs van erker en fries. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet. Dit laatste wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een driezijdige houten erker met gebuikte basis, gebeeldhouwde rankwerkreliëfs en een smeedijzeren balkonborstwering, waarbij een breed rondboogvenster aansluit. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen met afgeronde bovenhoeken in de pui, rechthoekige en rondbogige bovenvensters respectievelijk met entablement en spitse booglijst op bewerkte imposten. Een klassiek hoofdgestel met rankwerkfries en gekorniste houten kroonlijst op uitgelengde consoles in het risaliet vormt de gevelbeëindiging; houten dakkapellen, in het risaliet met gebogen fronton. Bewaard houten vensterschrijnwerk met typische roeden, smeedijzeren inkomdeur en keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de typologie van bel-etagewoning die uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen biedt de begane grond achtereenvolgens ruimte aan een kantoor met wachtkamer en ‘garage’, en de keuken annex pomphuis en wc. De plattegronden van de bel-etage met ontvangstruimten en de tweede verdieping met privé-vertrekken, ontbreken in het bouwdossier.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#36.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304510 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.