erfgoedobject

Krijtgroeven

landschappelijk element
ID: 304831   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304831

Juridische gevolgen

Beschrijving

De krijtgroeven komen op verschillende plaatsen in 's Gravenvoeren voor. De groeven liggen voornamelijk in de omgeving van wegen. De groeve aan de Koetsweg is overgroeid met bosvegetatie maar is wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. De onderbegroeiing bestaat uit marjolein, kleine pimpernel, karwijsalie en smalle weegbree. Deze groeve is vanaf de topografische kaart van 1904 gekarteerd.

De groeve aan Vitschen ligt op een zeer steile helling. Het huidige bodemgebruik is wastine. Deze groeve is vanaf de topografische kaart van 1939 gekarteerd.

Krijt werd gebruikt in de landbouw om de akkers en weilanden te mergelen, ze vruchtbaarder te maken.

  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Krijtgroeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304831 (Geraadpleegd op 25-02-2020)