erfgoedobject

Drinkbakken

landschappelijk element
ID
304835
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304835

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het gebied ten noorden van 's Gravenvoeren heeft geen bronnen door het ontbreken van een watervoerende laag (Vaalser groenzand). De grondwatertafel zit onbereikbaar diep door de aanwezige zeer goed doorlatende kalksteenpakketten. Vandaar dat dit gebied vrij laat (laatste kwart 19de eeuw) werd omgezet in weilanden. In de weilanden bevinden zich (soms ingegraven) betonnen drinkbakken die via een soort cascadesysteem werken. De drinkbakken worden door regenwater of door de landbouwers gevuld. De kenmerkende landschapselementen liggen binnen het gebied Altenbroek en Voervallei met omgeving.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal vaststellingsdossier APL004, Aanduiding van ankerplaats ('s Graven)Voeren, Sint-Marten en Sint-Pieter' (S.N. 2012).

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    's-Gravenvoeren

  • Is deel van
    Altenbroek en Voervallei met omgeving

  • Is deel van
    Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Drinkbakken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304835 (Geraadpleegd op )