erfgoedobject

Burgerhuis in art deco

bouwkundig element
ID
304880
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304880

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art deco
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Burgerhuis in art-decostijl, in 1933 opgetrokken voor Eugeen Nieuwinckel naar de plannen van de Merksemse architect H.A. Wittockx; aannemer Frans Goedleven stond in voor de uitvoering. Nieuwinckel kocht de grond van aannemer Hendrick Rooms, die veel kavels in de buurt had aangekocht met de bedoeling er koopwoningen op te richten.

Het rijhuis behoort tot een tweede, in de jaren 1930 te situeren bouwcampagne in de straat, die resulteerde in een reeks woningen in een sobere art-decostijl met een mijtervormige top of puntgevel. De ornamenteel rijkere woning van Rooms onderscheidt zich in het verzorgde ontwerp onder meer door de toepassing van een baksteenornamentiek.

Twee traveeën breed, telt het burgerhuis evenveel bouwlagen onder een met pannen bekleed pseudomansardedak. Rustend op een hoge blauwe hardstenen plint, waarin de vensterdorpels opgenomen zijn, heeft de lijstgevel een bepleisterde en wit geschilderde pui afgelijnd door een lijst van gebakken tegels, en op de verdiepingen een parement uit roodbruin metselwerk in kruisverband met knipvoegen. Blauwe hardsteen is behoudens voor de plint ook toegepast voor de toegangstreden. Wit geschilderd en/of gegoten zijn verder de vensterdorpels in de bovenbouw en de erkerbasis, alsook de decoratieve hoekstenen boven de dorpel en onder de latei van de vensteropening in de toegangstravee, en in de gevelpunt.

Samengesteld uit een toegangs- en venstertravee van nagenoeg gelijke breedte, is deze laatste boven twee regelmatige vensteropeningen in de pui benadrukt met een erker, bekroond door een stompe puntgevel. De ondiepe driezijdige en gevelbrede erker met geprofileerde basis, rustend op twee consoles, is opengewerkt met een doorlopend drielicht tussen overhoekse baksteenlijsten waarboven een met leien bekleed dak, waarvan de wit geschilderde kroonlijst fungeert als vensterbank of bloembak van het centrale en met een driehoekig veld in strekkenverband bekroond zoldervenster. De geveltop heeft voluutvormige schouderstukken die rusten op boven elkaar gemetselde baksteenlijsten, die ook de toegang op de begane grond flankeren. In deze travee is de verdiepte toegang vergezeld van een rechthoekig zijlicht, boven de gemeenschappelijke houten luifel met een vierdelig bovenlicht. De enkelvoudige vensteropening op de verdieping heeft een boogveld identiek aan het puntgevelvenster en is in de pseudomansarde bekroond met een standvenster met driehoekig houten fronton. De houten kroonlijsten van de pseudomansarde zijn zoals het overige schrijnwerk wit geschilderd.

Het oorspronkelijke houten deur- en vensterschrijnwerk is gaaf bewaard met kleine roedeverdeling in de zoldervensters en de bovenlichten, die ingevuld zijn met gekleurd reliëfglas. De houten toegangsdeur met metalen deurrooster versierd met (half)cirkelbogen, ook toegepast in het flankerende zijlicht, heeft nog de oorspronkelijke deurgreep. De guillotineramen op de begane grond met bewaarde houten rolluiken hebben tussenregels gedragen door geprofileerde consoles. De kelderopeningen zijn beveiligd met verzorgde diefijzers met meandermotieven.

Van het interieur zijn geen archiefbescheiden voorhanden, maar de plattegrond volgt wellicht de sedert de 19de eeuw in burgerhuizen toegepaste enkelhuisindeling. Daarbij zijn traditioneel naast de zijdelings ingeplante trap en inkomhal, het salon, de eetkamer en, op de verdieping, de slaapkamers gesitueerd, met achter de inkomhal in de smallere achterbouw de keuken, het pomphuis, en een wc.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), artikel 2109.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), 1933/16.
  • Informatie verkregen van de eigenaar van de woning, mei 2019.

Auteurs: Van Severen, Elke; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in art deco [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304880 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.