erfgoedobject

Crypte oud-strijders

bouwkundig element
ID
305024
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305024

Juridische gevolgen

Beschrijving

De crypte is ongeveer centraal gelegen op de gemeentelijke begraafplaats van Zonnebeke, langs de Roeselarestraat, op ongeveer 200 meter ten noordoosten van de kerk van Zonnebeke.

Historische achtergrond

Crypte met doden uit 1830 en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Boven de crypte worden de doden uit beide wereldoorlogen herdacht met heldenhuldezerkjes. Uit voorlopig historisch onderzoek blijkt evenwel dat de doden uit de crypte vermoedelijk niet zo Vlaamsgezind waren, als de heldenhuldezerkjes doen geloven. Wie het initiatief nam voor de heldenhuldezerkjes is voorlopig nog niet gekend. Het graf van F. Godderis, die vocht voor de Belgische onafhankelijkheid (1830), werd na de Eerste Wereldoorlog intact teruggevonden en hier in de crypte bijgezet. Geen enkele van de doden uit de Eerste Wereldoorlog werd oorspronkelijk in Zonnebeke begraven. Waarschijnlijk betreft het hier allemaal Zonnebekenaars die hier herbegraven werden of herdacht zijn. Velen stierven tijdens het Eindoffensief.

Beschrijving

Een gemeenschappelijke grafkelder met een oppervlakte van 26,5 vierkante meter. Binnen staan houten doodskisten voor vijftien doden. Er liggen elf doden uit de Eerste Wereldoorlog, drie doden uit de Tweede Wereldoorlog en een oud-strijder van 1830 (Belgische onafhankelijkheidsoorlog). Links, aan de toegang van de crypte, werd een koperen gedenkplaat (hoogte 36 cm x breedte 46 cm) aangebracht, met volgende tekst in zwarte letters: "Op 8 november 2005 werd deze crypte van de Gemeente Zonnebeke geadopteerd door Basisschool De Zonnebloem in aanwezigheid van de Minister van Landsverdediging André Flahaut". Op het platte dak van de grafkelder werd er voor de militaire doden van Zonnebeke een grafteken geplaatst dat geïnspireerd werd op het heldenhuldezerkje: voor de tien doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog (niet 1830) uit de grafkelder en voor negen oud-strijders uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er staan nog twee andere grafstenen waarvan het opschrift onleesbaar is.

  • DE CAP D. 1980: Zonnebeke, West-Vlaamse Gidsenkring Ieper-Poperinge en Westland, 18.1, 3-4.
  • Mondelinge informatie verkregen van F. Bostyn (16 augustus 2005).

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Gemeentelijke begraafplaats


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Crypte oud-strijders [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305024 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.