erfgoedobject

Dennenbosje

landschappelijk element
ID: 305218   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305218

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Wijngaardberg was tijdens het ancien régime grotendeels bedekt met bos, dat voornamelijk als middelhout werd beheerd. Door een te lage opbrengst en verandering in de houtbehoefte werd het merendeel van de aanwezige loofbossen gerooid en vervangen door dennenbossen die een hoger rendement hadden.Dit gold ook voor delen van de Wijngaardberg. Voor het zuiden van de berg is bekend een korte periode van wijnteelt, deze percelen rond 1845 werden gerooid om ze om te zetten naar dennenbos. Van dit soort bossen zijn er slechts nog enkele percelen overgebleven op de heuvel, waarvan dit er een van de laatsten is.

  • VAN DRIESSCHE, T. 2015: ‘van goeden koerliken Rotcelaerstene wel endereynlic ghehouwen' Winning en toepassing van Diestiaanijzerzandsteen in het Hageland van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 13, 7-124, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje, De Kuyper, Noor
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dennenbosje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305218 (Geraadpleegd op 05-12-2020)