Dennenbosje

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Gelrode
Straat
Locatie Gelrode (Aarschot)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie vaststelling Wijngaardberg (2017 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Deze vaststelling is geldig sinds 25-09-2018.

Beknopte karakterisering

Typologienaaldbossen
SoortPinus (den, pijn, pijnboom)

Beschrijving

De Wijngaardberg was tijdens het ancien régime grotendeels bedekt met bos, dat voornamelijk als middelhout werd beheerd. Door een te lage opbrengst en verandering in de houtbehoefte werd het merendeel van de aanwezige loofbossen gerooid en vervangen door dennenbossen die een hoger rendement hadden.Dit gold ook voor delen van de Wijngaardberg. Voor het zuiden van de berg is bekend een korte periode van wijnteelt, deze percelen rond 1845 werden gerooid om ze om te zetten naar dennenbos. Van dit soort bossen zijn er slechts nog enkele percelen overgebleven op de heuvel, waarvan dit er een van de laatsten is.

  • VAN DRIESSCHE, T. 2015: ‘van goeden koerliken Rotcelaerstene wel endereynlic ghehouwen' Winning en toepassing van Diestiaanijzerzandsteen in het Hageland van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 13, 7-124, Brussel.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje & De Kuyper, Noor

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.