Houtkant op kunstmatig talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mater
Straat Jagerij
Locatie Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • 2017 inventarisatie houtige beplantingen met erfgoedwaarde (Onbepaald).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Houtkant van gewone es op een kunstmatig ontstaan talud langs twee zijden van een akkerperceel. Het belendend perceel werd afgegraven, vermoedelijk voor het maken van bakstenen. Het hierdoor ontstane talud werd beplant om het talud te verstevigen. De aanplantingen werden als hakhout beheerd voor het aanmaken van brandhout en geriefhout.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mater

Mater (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.