erfgoedobject

Woning Kint-Jacob

bouwkundig element
ID
306712
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306712

Beschrijving

De hoekwoning in halfopen bebouwing naar ontwerp van Eddy De Rocker en Patrick Saelens voor de heer en mevrouw Kint – Jacob kwam tot stand op basis van een bouwvergunning uit 1978 binnen de goedgekeurde verkaveling Extensa uit 1964. De eerste plannen hiervoor werden opgemaakt in 1977. De uiteindelijk realisatie week af van de verleende bouwvergunning. Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de plannen Van Eddy De Rocker uit het bouwdossier van 1979 en 1986.

Laatmodernistische driegevelwoning in zandkleurig halfsteens baksteenmetselwerk (heidebloem) en zwarte leien onder zadeldak met zwarte leien en platte daken. Losstaand garagegebouw in de noordoostelijke hoek van het perceel, in dezelfde gevelsteen onder plat dak. De woning is het hoekgebouw van een groep van 3 aaneengesloten woningen waarvan de gevellijn zuidwestelijk georiënteerd is. Zoals voorzien in de verkavelingsvoorschriften dienden nok, dakhelling en kroonlijst van de woning aan te sluiten bij het gabarit van de belendende percelen. De architect voorzag daartoe in een vrij smal stukje hellend zadeldak. Rekening houdende met de oriëntatie van het perceel werkte de architect vervolgens met een aaneenschakeling van geometrische volumes en platte daken en heroriënteerde hij de voorgevel van de zuidwestelijke naar de noordwestelijke straatzijde. Alle ramen werden uitgevoerd in zwart gekleurd meranti.

De zuidwestgevel volgt de rooilijn met een stukje zadeldak en kroonlijst tot aan een massieve dwarse muur. Onder de kroonlijst lijkt een met leien bekleed volume te rusten op deze dwarse muur en creëert een luifel boven een teruggetrokken venster. Opzij van de dwarse muur springt de gevel in en ontstaat er een bredere zonnige tuinstrook en een ingesloten terras achter een tuinmuur. Ter hoogte van dat terras is er een hoger opgebouwd bouwblok waarvan de gevel haast volledig ingevuld is met één venster met een raam met asymmetrische horizontale en verticale verdeling. Half verheven boven dit volume, schijnbaar opgehangen tussen twee dwarse muren maakt een kubusvormig volume, rondom bekleed met zwarte leien, de verbinding met het smalle zadeldak. In de zwarte kubus zijn er aan de zuidwestzijde twee symmetrisch geplaatste vensters.

De noordwestgevel wordt door de ontwerper als voorgevel aangewend. Het gevelaanzicht toont drie achter en op elkaar gestapelde volumes. Een volume van één bouwlaag onder plat dak springt een paar meter uit en loopt rond de noordelijke hoek. Onder het licht uitkragend dak bevinden zich de voordeur en het drieledig keukenraam. Achter dit lage volume rijst een massieve blinde muur in baksteen op en daarboven, enigszins teruggetrokken is er de blinde, in zwarte leien getooide kubus.  In 1986 werd de woning aangepast op basis van plannen van Eddy De Rocker door de plaatsing van een serreconstructie boven het eerste volume, tegen de gevel van het tweede volume.

Aan de achterzijde krijgt de gevel op het gelijkvloerse volume een groot venster met horizontale en verticale verdeling en een achterdeur. In het hogere opgetrokken bouwvolume daarachter zijn er twee symmetrisch geplaatste ramen.  De half ingewerkte zwarte kubus daarboven heeft geen vensters.

De planindeling van de woning is bijzonder doordacht waarbij de ruimtelijkheid voorop staat. Centraal op benedenverdieping bevindt zich de leefruimte met aan de zuidwestzijde een anderhalve verdieping hoge zithoek met haard en een plafondhoog raam en aan de noordoostelijke zijde een eetkamer met aansluitend een tuinkamer. Links en rechts van deze leefruimte zijn de andere functies ondergebracht. Inkom, keuken met eethoek en sanitaire voorzieningen aan de noordwestelijke zijde en trappenhuis, wasplaats, stookplaats en een splitlevel met bovenaan een bureau en daaronder een kleine kelder aan de zuidoostelijke zijde. Door het verhoogde plafond van de zithoek ontstaat op het verdiep een splitlevel met de kinderkamers aan de achterzijde en een grote slaapkamer, badkamer en toilet aan de voorzijde.

De huidige toestand van het interieur is niet gekend.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, Litt-O-17-77, Litt-O-20-79 en 1986/818.

Bron     : -
Auteurs :  Lenaerts, Tom
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning Kint-Jacob [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306712 (Geraadpleegd op )