erfgoedobject

Heropgebouwd burgerhuis

bouwkundig element
ID
307650
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307650

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wederopbouwpand van het type halfvrijstaand ruimer burgerhuis.

Het pand dateert van 1923 en werd ontworpen door architect Notéris (Brussel). Imposante privé-woning met drie bouwlagen, opgetrokken in opdracht van A. De Stordeur - oprichter van de voormalige "Usines de Stordeur". Het pand markeert door de wit-rode kleurstelling van de materialen en de vermenging van een klassiek-historiserende en art-deco-vormentaal: zie onder meer de vrij symmetrische compositie met enkelhuisopstand en vensterordonnantie met twee- en drielichten, de torenvormige polygonale hoekuitbouw met lantaarn, de vormgeving en detaillering van de portiek, overhoekse erker, het traliewerk van deur en balkon in de ingangstravee, en verder het gestileerde decor en de opvallende mansarde- en torenbedaking. Links aanpalende tuin, van de vest afgesloten door fraai hekwerk boven een arduinen sokkel. De aanhorigheden rechts werden in 1949 naar ontwerp van architect M. Demuynck in opdracht van de Belgische Boerenbond verbouwd tot de huidige vijf traveeën brede uitbreiding, twee bouwlagen hoog doch later verhoogd.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81062/83048 (bouwvergunning 21.09.1923); ); dossier 106709/108100 (bouwvergunning 27.09.1949).
  • UYTTERHOEVEN R. 1990: Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, deel 6, Leuven, figuren 70a-71c.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heropgebouwd burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307650 (Geraadpleegd op 19-06-2021)