erfgoedobject

Delen van het Leeuwenhof

bouwkundig element
ID
307979
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307979

Juridische gevolgen

Beschrijving

De noordmuur, westmuur en zuidmuur van het koetsgebouw van Prinsenhof 79 zijn een onder­deel van het zoge­noem­de Leeu­wen­hof, wereldberoemde dierentuin die vanaf de 15de eeuw bij het Prinsen­hof hoorde en een rijke collec­tie aan exotische dieren bevatte, die door het publiek kon worden bezocht. Deze laatmid­del­eeuwse bouwdelen werden na de verka­veling van het Prinsenhof opgeno­men in de be­staande bebouwing waarvan de eerste bouwfase tot het begin van de 19de eeuw teruggaat. De noordmuur, west­muur en zuid­muur van het nog bestaan­de koetshuis bevat­ten baksteen­vullingen met forma­ten variërend van 25x13x6 cm naar 23x12x5cm. Op de muur aan de zuidzijde die doorloopt tot de straat en tevens de schei­dings­muur vormt met Prinsenhof 77 zijn er sporen van een dichtge­met­seld steek­boogvor­mig poortje (bak­steen­for­maat 24,5x12x5,5cm). In de ruimte tussen de noord­muur en de west­muur bevindt zich vermoe­delijk een nog niet nader onder­zochte kelder.

Door de recente slopingen op het ten noorden aangren­zende perceel blijkt de noord­muur van het aangrenzende dienstgebouw eveneens een onderdeel van het eens zo beken­de Leeu­wen­hof.


Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002161, Prinsenhofbuurt.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Delen van het Leeuwenhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307979 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.