erfgoedobject

Bunker Se1

bouwkundig element
ID
308144
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308144

Beschrijving

Betonnen militaire constructie, gelegen ten oosten van de Grotenbroekstraat in Semmerzake, in een bosje ter hoogte van huisnummer 48. De bunker ligt aan de voet van de westelijke helling van de hoogte bij Semmerzake, tegen de Scheldevallei. 

Het betreft een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze verdedigingsstelling werd tussen 1934 en 1938 aangelegd op acht kilometer ten zuiden van Gent ter verdediging van het nationaal reduit. De aanleg hiervan kaderde in de fortificatiepolitiek die België na de Eerste Wereldoorlog voerde.

Het eigenlijke bruggenhoofd was opgebouwd uit twee weerstandsnesten – Betsberg en Muntekouter – en drie steunpunten – Semmerzake, Eke en Astene. De weerstandsnesten en steunpunten waren met elkaar verbonden via een courtine, bestaande uit drie verdedigingslijnen. De steunpunten waren iets vóór de voorste verdedigingslijn ingericht en konden vanuit drie richtingen worden verdedigd.

Het steunpunt Semmerzake lag op een hoogte, die aan westelijke, zuidelijke en oostelijk zijde verdedigd werd met 13 bunkers, die vrij dicht bij elkaar waren opgericht. De kern van dit steunpunt bestond uit twee zware geschutbunkers. Bunker Se1 ligt aan de westelijke zijde van het steunpunt, tussen Se12 en Se4.

De bunker is voorzien van twee getrapte schietopeningen, die onderling een licht verschillend bereik hebben in zuidelijk en zuidzuidoostelijke richting. De bunker was voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur of een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.

De bunker was oorspronkelijk gecamoufleerd als een kleine woning en volledig met baksteen ommuurd, waarvan er nog restanten bewaard zijn. Het zadeldak op de bunker was belegd met rode Boomse dakpannen. Er werden verschillende vensteropeningen nagebootst. De schietgaten zaten verstopt in gesimuleerde vensteropeningen achter twee luiken. Ter hoogte van de toegang is het cijfer “66” terug te vinden in de cementering.

Op bevel van de Duitse bezetter werden ijzeren onderdelen in 1941 verwijderd en werden bunkeropeningen in 1944 dichtgemetseld. De dichtgemetselde toegang aan noordelijke zijde is deels terug opengemaakt.

  • JANSSEN E. 2007: Bruggenhoofd Gent, België onder de wapens 26, Erpe.

Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Bruggenhoofd Gent

  • Is deel van
    Semmerzake


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bunker Se1 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308144 (Geraadpleegd op )