erfgoedobject

Eenheidsbebouwing De Clytte

bouwkundig element
ID
31313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31313

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing gelegen ten westen van en horend bij het kasteel 't Couthof. Werd gebouwd op initiatief van Baron Jules Joseph Timothee Mazeman de Couthove de Tonlieu, onder wiens impuls de bosontginning tussen Poperinge en Proven geschiedde. In dit kader werden verscheidene hoeven met gelijkaardige architecturale, vooral neogotische, kenmerken gebouwd. Het complex bestaat uit een smidse met wagenmakerij, een herberg van het type afspanning en een hoeve.

Alleenstaande huizenrij van één à twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, loodrecht in het risaliet rechts, Vlaamse pannen); links dakschild; overstekende dakrand met houten sierlijst, op geprofileerde houten schoorstukken ter hoogte van het centraal gedeelte. Gedateerd 1873 in het risaliet rechts door middel van een schildje waarop 18MDC73 staat onder een kroon. Eclectisch geheel met onder meer neogotische inslag, zie het rechter risaliet dat uitloopt op een trapgevel met overhoekse fialen; links ervan, risaliet eindigend op een getrapte dakkapel met dito fialen. Rode baksteenbouw. Gebruik van gele baksteen voor architecturale versieringen, onder meer druiplijstjes, met gestrekte uiteinden boven getoogde muuropeningen en versieringen op de borstwering en een aflijnende muizentand. Gepikte plint. Twee gekoppelde spitsbogige zoldervenstertjes in de geveltop van het risaliet rechts. Getoogde koetspoorten.

Nummer 44 heeft nieuwe winkelramen, nummer 48 een aangepaste poort.

Ten noorden: dwarsschuur onder schilddak (nokrichting loodrecht op het gebouwencomplex, rode Vlaamse pannen, waarin twee kruisen van donkere pannen); overstekende dakrand op geprofileerde schoorstukken. Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting. Rondbogige schuurpoort met accoladeboogvormig deurtje onder een geknikte luifel.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing De Clytte [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31313 (Geraadpleegd op )