Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Watou
Straat Palingstraat
Locatie Palingstraat 6, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve met losse bestanddelen

Deze bescherming is geldig sinds 31-05-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Hoeve met losse, lage bestanddelen opgesteld rondom een begraasd erf, met bakstenen stoepen. Ten noorden, afgezoomd door wilgenrij, ten oosten, deels door een doornhaag. Moestuin voor het boerenhuis. Ten noordwesten, rest van omwalling.

Ten noorden van het erf, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type, bestaande uit een woongedeelte van drie traveeën en één opkamertravee rechts + één staltravee rechts, onder een mank zadeldak met twee dakkapellen en rechts een dakschild (nokrichting loodrecht op de straat, stro); overstekende dakrand, bekleed met Vlaamse pannen, op houten modillons. Daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, deels met cement verstevigd, deels versteend, boven een lage bakstenen voeting. Beluikte kozijnen uit de 19de-eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Achtergevel. Behouden beluikt bolkozijn. Bakhuisje tegen linker zijgevel.

Ten oosten, dwarsschuur met stalgedeelte links uit de tweede helft van de 18de eeuw; zadeldak met rechts dakschild en overstekende rand op houten modillons; laadluik aan achtergevelzijde (n boerenhuis, stro + golfplaten). Stijl- en regelwerk met recente bakstenen vullingen, en resten van oorspronkelijke lemen vullingen, boven een bakstenen voeting; uitstekende ankerbalken. Linker zijgeveltop met strobeschieting.

Links en rechts aanbouwsels onder lessenaarsdak. Ten zuidwesten, kleine 19de-eeuwse hopast. Baksteenbouw. Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Watou

Watou (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.