Grote Mot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Mot
Locatie Mot 1, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grote Mot

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Alleenstaande, residentiële woning, gelegen in een ruime groenzone op de zuidflank van de stad. Kern uit 17de eeuw in Maasstijl, met ingrijpende verbouwing in neotraditionele stijl circa 1976 naar ontwerp van F. Ulrix. Op de Ferrariskaart (1771-77) afgebeeld als een rechthoekig gebouw, omringd door moestuinen, gelegen in een ruime boomgaard. In de Atlas van de Buurtwegen (1844) voorgesteld als een L-vormig gebouw, met ten zuiden, een losstaande vierkante constructie. Na een bombardement in de Tweede Wereldoorlog zouden twee losstaande torens afgebroken zijn. Bij een noodopgraving in 1990 werden ten zuiden van het huidige gebouw resten teruggevonden van een omheiningsmuur met gracht, een brug en, ten zuidoosten, een vierkante toren. Geen van de vondsten was ouder dan de 17de eeuw.

Van het oorspronkelijk gebouw rest een gedeelte van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met oorspronkelijke krulgevel in de noordoostelijke zijgevel; recente dakkapel. De zuidoostelijke gevel van baksteen met rechts, plint van silex. Mergelstenen banden en dito geprofileerde waterlijsten en kroonlijst. Op de eerste bouwlaag, kalkstenen kruisvenster met negblokken; verankerd. Op de tweede bouwlaag, kruiskozijn en kloosterkozijn in geprofileerde, mergelstenen omlijsting. Korfboogdeur in rechthoekige, kalkstenen omlijsting met negblokken, en sluitsteen met datum 1661. Erboven een mergelstenen gevelsteen met medaillon. Volgens F. Ulrix staat de deur niet op zijn oorspronkelijke plaats.

In de noordwestelijke gevel, onder de kroonlijst, een bakstenen muizentandfries en dito rondboogfries. Op beide bouwlagen van de tweede travee een vlak mergelstenen kloosterkozijn met negblokken.

In de linker travee van de noordwestelijke gevel, een uitspringende kapel van één rechte travee met driezijdige sluiting, uit de 17de of 18de eeuw; zadeldak met smeedijzeren windvaan. Verhoogde begane grond. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst, waaronder bakstenen dropmotief. Bakstenen korfboogvensters met kalkstenen onderdorpel; in de kelderverdieping, rechthoekige, geprofileerde vensters in kalkstenen omlijsting met negblokken.

Bij de renovatie en uitbreiding van circa 1976 werden twee traveeën uit de tweede helft van de 18de eeuw afgebroken, alsook recentere dienstgebouwen. De noordwestelijke en - noordoostelijke vleugels werden uitgebreid, deels met hergebruikte materialen, consequent in respect tot de 17de-eeuwse kern; de oude materialen zijn afkomstig van het kasteel van Fontaine te Horion-Hozemont (provincie Luik). Aan de noordwestelijke gevel werd een arcade van drie bogen onder lessenaarsdak aangebouwd. Rechts hiervan werd een vierkante toren opgetrokken onder ingesnoerd tentdak. Ten zuidwesten, dwars op de uitgebreide oorspronkelijke vleugel, een dwarsvleugel in dezelfde stijl; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met krulgevel aan weerszijde. In 1996 is er aan de noordoostelijke gevel een lage oranjerie toegevoegd.

Recente formele tuin (circa 1990) naar ontwerp van Jacques Wirtz. Tevens is er opnieuw een aanplanting van wijnstokken.

  • Archief Cel Monumenten en Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Limburg, onuitgegeven gegevens.
  • DARIS J., Histoire de la ville, de l'église et des comtes de Looz, deel 2, Luik, 1865, pagina 47.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Borgloon

Borgloon (Borgloon)

is gerelateerd aan Tuin en boomgaarden van het landhuis Grote Mot

Mot 1 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.