erfgoedobject

Tramstation Heers

bouwkundig element
ID
32083
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32083

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het tramstation werd opgetrokken in het begin van de 20ste eeuw in neotraditionele stijl. Het complexe volume, bestaande uit een T-vormige kern van twee bouwlagen, een toren van drie bouwlagen en een lage aanbouw, is opgetrokken in baksteen, met drieledige, tweeledige en enkelvoudige bolkozijnen in een hardstenen omlijsting met imitatie negblokken.

Historiek

Het tramstation werd kort na de opening van de tramlijn Borgloon - Oreye (1900) opgetrokken onder impuls van de kasteelheer van Heks. De tramlijn liep vanaf het Monnikenhof ten zuiden langsheen het kasteelpark. Het tramstation werd ingeplant waar de tramsporen de Hekslaan doorkruisten. Na afschaffing van de lijn in 1956 bleef de trambedding bewaard tot een eind ten zuiden van de Hekslaan. Het tramstation is als woning in gebruik.

Beschrijving

Het gebouw heeft een complexe vorm, bestaande uit een T-vormige kern, met kopgevels aan de straatzijde, de voormalige spoorzijde en de tuinzijde. Een toren is ingebracht in de linker oksel van de T en heeft gevels aan de straat- en de tuinzijde. Een lage aanbouw bevindt zich rechts achteraan het complex, aan de spoorzijde. Het gebouw is opgetrokken op een hellend terrein, waardoor aan de tuinzijde het kelderniveau zichtbaar is.

De T-vormige kern is twee bouwlagen hoog onder pannen zadeldaken, de toren drie bouwlagen onder leien tentdak, het geheel opgetrokken in baksteen, met drieledige, tweeledige en enkelvoudige bolkozijnen in een hardstenen omlijsting met imitatie negblokken. De gevels monden uit in aandaken met vlechtingen. De aanbouw, onder afgewolfd, leien zadeldak, is opgetrokken in pseudo-vakwerk met bakstenen vullingen en houten bolkozijnen aan voor- en achterzijde. Het kelderniveau aan de tuinzijde is volledig blind, behalve onder de aanbouw, waar een getoogde kelderdeur en -venster zijn ingebracht.

De trambedding bleef grotendeels intact bewaard tussen het Monnikenhof en de tramhalte, op een stukje na, dat werd opgeofferd voor de aanleg van een nieuw kerkhof. Het verlengstuk van de bedding ten zuiden van de Hekslaan bleef slechts bewaard als een doodlopende weg te midden van omhaagde boomgaardpercelen.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DL002354, Heks: aspecten van het dorp (S.N., 2005).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Trambedding lijn Borgloon-Oreye

  • Is deel van
    Heks


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tramstation Heers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32083 (Geraadpleegd op )