Hoeve in L-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Heurnestraat
Locatie Heurnestraat 93, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Sint-Pieters-Heurne

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2005.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve met oude kern (18de eeuw ?), reeds in deze vorm aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Het woonhuis (nok parallel aan de straat) werd versteend eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw, mogelijk in 1897 wanneer de eigendom werd verdeeld in drie woningen; de aansluitende schuur en haakse stal behielden resten van het oorspronkelijke vakwerk.

  • DEWELF A. e.a., Het dorpsverleden van Vechmaal, Vechmaal, 1978, p. 195.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

Brugstraat, Heurnestraat, O.L.Vrouwstraat, Peuskensstraat, Tongersestraat (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.