Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Vechmaal
Straat Heurnestraat, Brugstraat, O.L.Vrouwstraat, Peuskensstraat, Tongersestraat
Locatie Brugstraat, Heurnestraat, O.L.Vrouwstraat, Peuskensstraat, Tongersestraat (Heers)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Sint-Pieters-Heurne

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiegehuchten

Beschrijving

De kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne heeft een historisch vrijwel stabiele graad van bebouwing; de individuele gebouwen stralen ondanks verbouwingen en harde restauraties nog een zekere authenticiteit uit doordat ze als volume bewaard bleven, hun authentieke spreiding gerespecteerd bleef en doordat ze niet of nauwelijks met nieuwbouw werden aangevuld.

Planmatig moet het huidige gehucht nog veel gemeen hebben met de 19de- en misschien zelfs 18de-eeuwse situatie. Rond de bewoningskern bleef een uitgebreide, onbebouwde buffer bewaard, die een zeer oorspronkelijke interactie vertoont met de oostelijke rand van Vechmaal, die niet is aangevuld met verkavelingszones, zoals aan de andere zijden wel het geval is, waardoor de typische overgangsstructuur met hoeves in een weide spreiding perfect bewaard bleef. Het geheel is ingebed in een hinterland van akkers, al dan niet met populieren beplant weiland en boomgaardfragmenten, op nog uitgestrekte, onverkavelde percelen, vaak nog afgebakend met meidoornhagen en ontsloten door oude wegen. Ook in het gehucht zelf komen enkele hoogstamboomgaarden voor.

Het gehucht, gelegen aan de bovenloop van de Herkebeek, wordt onder meer gekenmerkt door het kasteel van Horne met bijhorend park, de hoeve de Bellefroid, de Sint-Pieterskapel met bijhorend kerkhof en de twee vierkantshoeven in de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Peuskensstraat.

De landschapsopbouw kan als typisch Droog-Haspengouws omschreven worden, samenhangend met het voorkomen van leemgronden. De dorpen en hoeven liggen voornamelijk in de minder vruchtbare valleien. De lager gelegen valleigronden zijn slechts recent gedeeltelijk ingenomen door valleibossen (voornamelijk populierenaanplantingen). Verspreid rond de kernen en hoeven bevinden zich weiden en boomgaarden. Op de hoger gelegen, ingesneden leemplateaus komt vooral open akkerbouw voor, doorsneden door holle wegen en taluds. De uitstekende heuveltoppen zijn meestal bekroond met een koepelbosje.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002353, Vechmaal: aspecten van Sint-Pieters-Heurne .

Auteurs: Wuyts, Vicky

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Heurne

Vechmaal (Heers)

omvat Afsluitingshaag van beuk

Heurnestraat 85 (Heers)

omvat Afsluitingshaag van meidoorn

Brugstraat (Heers)

omvat Afsluitingshagen van meidoorn

Heurnestraat (Heers)

omvat Hoeve

Heurnestraat 12, Heers (Limburg)

omvat Hoeve de Bellefroid

Heurnestraat 79, Heers (Limburg)

omvat Hoeve in L-vorm

Heurnestraat 93, Heers (Limburg)

omvat Hoogstamboomgaard

Heurnestraat (Heers)

omvat Hoogstamboomgaard achter de Sint-Pieterskapel

Heurnestraat 85 (Heers)

omvat Kasteel van Horne met kasteelhoeve en park

Heurnestraat 37, Heers (Limburg)

omvat Lindeboom als hoekboom

Heurnestraat (Heers)

omvat Lindeboom bij Sint-Pieterskapel Heurne

Heurnestraat 81 (Heers)

omvat Sint-Pieterskapel

Heurnestraat 81, Heers (Limburg)

omvat Vierkantshoeve

O.L.Vrouwstraat 15, Heers (Limburg)

omvat Vierkantshoeve

Peuskensstraat 14, Heers (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.