erfgoedobject

Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

bouwkundig element
ID
301663
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301663

Juridische gevolgen

Beschrijving

De kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne heeft een historisch vrijwel stabiele graad van bebouwing; de individuele gebouwen stralen ondanks verbouwingen en harde restauraties nog een zekere authenticiteit uit doordat ze als volume bewaard bleven, hun authentieke spreiding gerespecteerd bleef en doordat ze niet of nauwelijks met nieuwbouw werden aangevuld.

Planmatig moet het huidige gehucht nog veel gemeen hebben met de 19de- en misschien zelfs 18de-eeuwse situatie. Rond de bewoningskern bleef een uitgebreide, onbebouwde buffer bewaard, die een zeer oorspronkelijke interactie vertoont met de oostelijke rand van Vechmaal, die niet is aangevuld met verkavelingszones, zoals aan de andere zijden wel het geval is, waardoor de typische overgangsstructuur met hoeves in een weide spreiding perfect bewaard bleef. Het geheel is ingebed in een hinterland van akkers, al dan niet met populieren beplant weiland en boomgaardfragmenten, op nog uitgestrekte, onverkavelde percelen, vaak nog afgebakend met meidoornhagen en ontsloten door oude wegen. Ook in het gehucht zelf komen enkele hoogstamboomgaarden voor.

Het gehucht, gelegen aan de bovenloop van de Herkebeek, wordt onder meer gekenmerkt door het kasteel van Horne met bijhorend park, de hoeve de Bellefroid, de Sint-Pieterskapel met bijhorend kerkhof en de twee vierkantshoeven in de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Peuskensstraat.

De landschapsopbouw kan als typisch Droog-Haspengouws omschreven worden, samenhangend met het voorkomen van leemgronden. De dorpen en hoeven liggen voornamelijk in de minder vruchtbare valleien. De lager gelegen valleigronden zijn slechts recent gedeeltelijk ingenomen door valleibossen (voornamelijk populierenaanplantingen). Verspreid rond de kernen en hoeven bevinden zich weiden en boomgaarden. Op de hoger gelegen, ingesneden leemplateaus komt vooral open akkerbouw voor, doorsneden door holle wegen en taluds. De uitstekende heuveltoppen zijn meestal bekroond met een koepelbosje.


Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002353, Vechmaal: aspecten van Sint-Pieters-Heurne .
Auteurs: Wuyts, Vicky
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Afsluitingshaag van beuk

 • Omvat
  Afsluitingshaag van meidoorn

 • Omvat
  Afsluitingshagen van meidoorn

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve de Bellefroid

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard achter de Sint-Pieterskapel

 • Omvat
  Kasteel van Horne met kasteelhoeve en park

 • Omvat
  Lindeboom als hoekboom

 • Omvat
  Lindeboom bij Sint-Pieterskapel Heurne

 • Omvat
  Sint-Pieterskapel

 • Omvat
  Vierkantshoeve

 • Omvat
  Vierkantshoeve

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Heurne


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301663 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.