Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 15141   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15141

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne heeft een historisch vrijwel stabiele graad van bebouwing; de individuele gebouwen stralen ondanks verbouwingen en harde restauraties nog een zekere authenticiteit uit.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne

Brugstraat, Heurnestraat, O.L.Vrouwstraat, Peuskensstraat, Tongersestraat (Heers)
De kern van het gehucht Sint-Pieters-Heurne heeft een historisch vrijwel stabiele graad van bebouwing; de individuele gebouwen stralen ondanks verbouwingen en harde restauraties nog een zekere authenticiteit uit.


Is de omvattende vaststelling van

Hoeve

Heurnestraat 12 (Heers)
Belangrijke hoeve, aan de voet van de Kruisberg met kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Hoeve de Bellefroid

Heurnestraat 79 (Heers)
De gesloten hoeve bij het verdwenen kasteel van Bellefroid dateert in zijn huidig voorkomen uit de 18de eeuw.


Hoeve in L-vorm

Heurnestraat 93 (Heers)
L-vormige hoeve met oude kern, mogelijks uit de 18de eeuw.


Kasteel van Horne met kasteelhoeve en park

Heurnestraat 37 (Heers)
Het 18de-eeuwse kasteel van Heurne bestaat uit een kasteelhoeve en een kasteel met moestuin en park. Het kasteel van Heurne was in oorsprong waarschijnlijk een versterkte hoeve, die in oorsprong toebehoorde aan de graven van Loon.


Sint-Pieterskapel

Heurnestraat 81 (Heers)
Romaanse kapel, waarvan de plattegrond een zaalkerk beschrijft met schip van twee traveeën en koor van één rechte travee met vlakke sluiting.


Vierkantshoeve

O.L.Vrouwstraat 15 (Heers)
Complex met straatvleugel met inrijpoort, een rechtervleugel met dwarsschuur en stallingen, een achtervleugel met woonhuis en een linkervleugel met stallingen.


Vierkantshoeve

Peuskensstraat 14 (Heers)
Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw.