Directeurswoning van de gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zonnebeke
Deelgemeente Zonnebeke
Straat Berten Pilstraat
Locatie Berten Pilstraat 6, Zonnebeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zonnebeke (adrescontroles: 27-09-2007 - 27-09-2007).
  • Inventarisatie Zonnebeke (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Directeurswoning van de gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 6. Directeurswoning van de gemeenteschool n.o.v. architect H. Hoste (Brugge) van 1922; gevelplaat herinnerend aan het vooroorlogse geboortehuis (1885) van priester-historicus V. Pil. Enige restant van het door Hoste ontworpen modernistische schoolcomplex met vier klassen, bureel en woning; eerste, groter ontwerp (1920) door de gemeenteraad om financiële redenen afgekeurd. Van zijn Zonnebeekse realisaties, het meest uitgesproken functioneel ontwerp. Reeds enkele jaren na de voltooiing, klachten omtrent de waterdichtheid van het platdak en het slecht sluiten van de ijzeren vensterramen in betonnen omlijstingen. In 1929, plannen voor het plaatsen van een zadeldak n.o.v. architect K. Laloo (Izegem), echter niet uitgevoerd. Herstellingswerken aan het zinkwerk in 1931. Uitblijven van verdere onderhoudswerken leiden tot afbraak van het schoolgebouw in 1960; nieuwe bouw met turnzaal, stortbaden, acht klassen en bureel, in feite neerkomend op Hostes oorspronkelijke voorzieningen.

De directeurswoning is in tegenstelling tot het verdwenen schoolgebouw, een afgezwakte versie van het oorspronkelijke ontwerp. Alleenstaand breedhuis met voortuintje; bakstenen muurtje aan straatzijde. Baksteenbouw van twee bouwl. met vooruitspringende middenpartij en lage uitbouw l. Benadrukte horizontaliteit d.m.v. betonnen boven- en onderdorpels o.m. doorgetrokken. Anderzijds, zadeldak en zijtuitgevels als vervangers van het oorspronkelijk voorziene platdak.

A.R., D.V.G., 12879, 12900. G.A.Z., 861.31.
DESEYNE A., Huib Hoste (1881-1957) en de wederopbouw te Zonnebeke, Zonnebeke, 1981, p. 39-44.
SMETS M., Huib Hoste, voorvechter van een vernieuwde architectuur, Brussel, 1972, p. 94.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berten Pilstraat

Berten Pilstraat (Zonnebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.