Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zonnebeke
Deelgemeente Zonnebeke
Straat Ieperstraat
Locatie Ieperstraat 1, Zonnebeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zonnebeke (adrescontroles: 27-09-2007 - 27-09-2007).
  • Inventarisatie Zonnebeke (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Zonnebeke

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1994.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Stijlmodernisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Alleenstaande pastorie ten zuidwesten van de kerk, gebouwd naar ontwerp van Huib Hoste (Brugge) van 1922. Alhoewel uit hetzelfde jaar daterend als het kerkgebouw, getuigt zij van een radicalere modernistische estetiek waarbij het uitgangspunt ook meer uitgesproken functioneel is en niet louter meer betrekking heeft op de decoratie. Een zuiver functioneel uitgangspunt typeerde Hostes gemeenteschool van 1922, waarvan enkel de onderwijzerswoning bewaard bleef (zie Berten Pilstraat nummer 6).

Kubistische baksteenarchitectuur; uitwendige vormgeving bepaald door de inwendige opbouw. Variërend volumespel met vier rechthoekige blokken van respectievelijk twee, anderhalve en één bouwlaag, oorspronkelijk alle onder platdak; de huidige schildbedaking (mechanische pannen) van het hoofdgedeelte waarbij ook de bedaking van het dakvenster en de vooruitspringende middenpartij (portaal) werden opgenomen, dateert van 1928-'29 en doet afbreuk aan de oorspronkelijke opzet. Dit verzwakt onder meer ook het symmetrisch spel van de hoge schoorstenen op de vier hoeken van het dakvenster.

Het strekse metselverband van de plint en het voornamelijk horizontale karakter van de vensters, nog benadrukt door de grijsbeschilderde betonnen lateien, verwijzen enigszins naar de invloed van de Amsterdamse School. Vooruitspringende kroonlijsten accentueren de horizontaliteit van het geheel. Voorts typeren abstracte versieringselementen het hoofdgedeelte: bakstenen pilasters van de deuromlijsting, lage dito hoekpilasters, naar boven toe doorgetrokken metselwerk op de hoeken van het portaal, en de hoekversiering van de tweede bouwlaag, alle geaccentueerd door middel van grijsbeschilderde cementblokken voor de bekroning en/of aanzet.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 12877, 12900, 12902.
  • Gemeente-archief Zonnebeke, 861.31.
  • DESEYNE A., Huib Hoste (1881-1957) en de wederopbouw te Zonnebeke, Zonnebeke, 1981, p. 37.
  • SMETS M., Huib Hoste, voorvechter van een vernieuwde architectuur, Brussel, 1972, p. 94.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ieperstraat

Ieperstraat (Zonnebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.