Kapel Onze-Lieve-Vrouw Voorspraak

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Grote Kapel
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Knesselare
Straat Grote-Kapellestraat
Locatie Grote-Kapellestraat zonder nummer, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knesselare (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Knesselare (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw Voorspraak

Deze bescherming is geldig sinds 14-11-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Voorspraak

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kapel Onze-Lieve-Vrouw Voorspraak met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-11-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Voorspraak of zogenaamd "Grote Kapel", gebouwd in 1735 na de miraculeuze genezing van de negenjarige jongen Petrus B. Cardon door een Onze-Lieve-Vrouwebeeldje in een boom bij de hoeve van de familie Cardon (thans nummer 36), zie stichtingssteen in de achtergevel. Gerestaureerd in 1927 (onder meer met sjablonenbeschildering en nieuw altaar binnenin) en in 1974.

Bedevaartkapel ingeplant op grond van de hoeve nummer 36 te midden van groenbeplanting; voorgevel uitziend op het driehoekig pleintje op de splitsing et de Moerakkerstraat, Driesstraat en Hooiestraat, met centrale linde.

Gebouw op rechthoekige plattegrond, met twee traveeën onder zadeldak (leien) met vorstkam en zeshoekig houten dakruitertje onder hoge leien naaldspits. Oorspronkelijk gewitte, -thans gecementeerde -, afgeknotte in- en uitgezwenkte topgevel, afgezet met baksteentjes en vlakke hoekpilasters onderaan. Steekboogdeur in gecementeerde omlijsting met oren en hoge neuten. Bekronende gevelsteen met opschrift "Anno 1735 .O.L.Vrauwe Vorspraecke-Bidt voor ons". Geveltop met blinde oculus aangebracht bij restauratie in 1927 op plaats van een steekboogvenster in bakstenen omlijsting met oren en waterlijst. Steekboogvensters met ijzeren roedeverdeling in zijgevels. Blinde bakstenen achtergevel mt stichtingssteen: "Ersten steen Petrus Bernardus Cardon . Fil. Petrus . anno 1735 . audt 9 jaeren en alf" met erboven calvarie onder houten zadeldakje.

Rondom de muren werden in 1947, bij nieuwe herstellingswerken, zeven staties van de smarten van Maria, uitgevoerd in keramiektegels door E. Buijse, geplaatst.

Thans witgeschilderd interieur overwelfd met tongewelf, verrijkt met stucpanelen. Boven de ingang gevelsteen met chronogram: "Dese CapeLLe WorD aLhier geMaeCkt aLs MYnheer Ioannes baptIsta BeLLYn Voor pastor haD".

Mobilair: nieuwe altaartafel met erboven miraculeus gepolychromeerd houten beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind in gotische stijl, afkomstig uit het boomkapelletje, hersteld in 1892 door het atelier Bressers-Blanchaert en in een vergulde stralenkrans geplaatst; erboven schilderij van 1791 door J.B. Maes (Gent), voorheen in altaar. Aan de zijmuren, polychrome Heilige Petrus, Heilige Antonius, Heilige Theresia en Heilige Maria Magdalena met banderol, gerestaureerd in 1859 door D. Taekels (zie inscriptie op achterzijde), in 1974 door O. Schelstraeate.

  • Archief Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Buitendienst Oost-Vlaanderen.
  • GOEGEBUER M., De kapel en het wonderbeeld van Onze-Lieve-Vrouw-Voorspraak te Knesselare, Beernem, 1986.
  • RYSERHOVE A., Knesselare, Brugge, 1945, p. 105-112.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Knesselare

Knesselare (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.