erfgoedobject

Klooster van de paters minderbroeders

bouwkundig element
ID
3460
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3460

Juridische gevolgen

Beschrijving

 

Historiek

Aanvankelijk vestigden zich op deze plaats in 1653 de ongeschoeide karmelieten, die daartoe de toelating kregen tot afschaffing van de vroegere Yperstraat (toen het verlengde van de Kromme Elleboogstraat). In 1669 bouw van hun klooster, met in 1679 eerste voorlopige kapel; van 1702 tot 1707 bouw van een nieuwe kerk. Een gravure van L. Snäyers en L. Vorstermans junior (18de-eeuws) en uit Sanderus' "Choriographia sacra Brabantiae" (1727) toont ons een complex met verschillende kloostergebouwen ingeplant rondom rechthoekige hoven en binnenplaatsen. In 1796 opheffing van de kloosterorde en gebouwen verkocht en afgebroken.

Gronden in 1863 opgekocht door de minderbroeders (voorheen in de Minderbroedersgang gevestigd). In 1863 bouw en inzegening van een eerste voorlopige kapel, hoek Adegemstraat. In 1868 aanvang bouw van nieuwe kerk naar ontwerp van P. Stoop en klooster in de Karmelietenstraat.

Beschrijving

Kloostergebouwen op onregelmatige U-vormige aanleg met fraaie ommuurde tuin, ten noordwesten grenzend aan de Kromme Elleboogstraat, ten westen aan de Kroonstraat en ten zuidwesten aan de Korte Pennincstraat.

Hoofdingang Karmelietenstraat nummer 4. Aan straatzijde, bakstenen gevel op natuurstenen plint uit het derde of vierde kwart van de 19de eeuw; twee bouwlagen en vijf traveeën onder een afgeknot zadeldak (Vlaamse pannen). Gedrukte spitsboogvensters op arduinen lekdrempels; hoofdingang recent aangepast. Ernaast: uitbreidingen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en circa 1955, zogenaamde "Sint-Franciscusdrukkerij", afhankelijk van de paters minderbroeders.

Kloosterpand. Parallel met de kerk; gedeeltelijk aangepaste bakstenen gebouwen van twee bouwlagen met gevelsteen "me posuit V.A.P. Augustinus Prov. definitor hac 22e Januarii 1863" (afkomstig van de vroegere kapel).

L-vormige vleugel. In baksteen, neogotisch getint uit het derde of vierde kwart van de 19de eeuw; twee bouwlagen en respectievelijk vijf en acht traveeën onder een afdekkend zadeldak (kunstleien en mechanische pannen) met dakkapelletjes. Gedrukte spitsboogvensters op arduinen lekdrempels. Zijpuntgevel met kelderdeur en ongelijkmatige travee-indeling; kloostergang met witgeschilderde kruisoverwelving.

Ten noorden: ziekenhuis en provincialaat, opgetrokken circa 1962.

Ten westen: dienstgebouwen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, grenzend aan de Kroonstraat.

 • SANDERUS A., Chorographia sacra Brabantiae, deel II, 1727, p. 222.
 • STADSARCHIEF MECHELEN, B 6546: Snayers L. en Vorstermans L. Jr., ets en burijngravure (18de-eeuws).
 • STADSARCHIEF MECHELEN, Berlemont F., Persoonlijk archief: Karmelietenstraat.
 • GOUVERNEUR E., De Minderbroeders te Mechelen, Mechelen, 1981.

Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Kerk van de paters minderbroeders

 • Omvat
  Kloosteruitbreiding

 • Is deel van
  Karmelietenstraat

 • Is deel van
  Mosselschelpstraatje


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de paters minderbroeders [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3460 (Geraadpleegd op )