Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Poeke
Straat Artemeersstraat
Locatie Artemeersstraat 6, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve losstaande bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Artemeersmolen: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1986.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen uit eerste helft 19de eeuw. Ten noorden, boerenhuis met witgeschilderde gevel op gepikte plint. Rechthoekige kruiskozijnen met witgeschilderde houten roedeverdeling en nieuwe bruine luiken. Laag getoogd deurtje. In zuidoostelijke hoek van het erf, voormalig bakhuis, nu varkensstal, aan de straatzijde.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Omgeving windmolen Artemeersmolen

Artemeersstraat, Duinenstraat, Reigerbeekstraat, Vinktsestraat (Aalter), Kanegemstraat (Deinze), Kazernestraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.