erfgoedobject

Domein Vlaanderenland

bouwkundig element
ID: 35439   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35439

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oud omgracht domein bekend onder verschillende benamingen zogenaamd "Vlaanderland", "Rood kasteeltje" en "kasteel van Heiste". Zichtbaar op een kaart van G. De Deken van 1749. Een jonge eikendreef leidt naar ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers met bolbekroning en een tweede ijzeren hek tussen arduinen pijlers met lancetbekroning. In de 19de eeuw was de voormalige omgrachte hoeve het buitengoed van de bekende Gentse architect Louis Minard. Aan de straatkant over de gracht bouwde hij een neogotisch arduinen kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw, gedateerd "XVI Mey MDCCCLX" en met opschriften "Toegewijd aen O.L.V./door/L. Minard en M. Van Hoorebeke/ter gelegenheid van hun Jubel-feest/van vijf-en twintig jaren huwelijk/16 mey 1860". In het kapelletje bevinden zich thans achter een ijzeren traliedeur plaasteren heiligenbeelden.

Ten noorden, woonhuis, van thans zeven traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (leien). Verankerde, witgeschilderde bakstenen gevel met dubbelhuisopstand. Rondboogvensters, eertijds rechthoekige vensters en centrale spiegelboogdeur met erboven deurbel en elegant houten klokkestoeltje met uurwerk en windhaan op de leienspits. Links aangebouwde houten veranda en rechts aangebouwde kamer onder afgewolfd pannendak.

Interieur. Weinig sporen van de oude constructie. 19de-eeuwse marmeren schouwen. Boven de deuren houten panelen met "Feastroom" en "Diningroom". Verscheidene balken. In salon en eetkamer naar verluidt muurschilderingen met vissertaferelen.

Ertegenover, vroeger wagenhuis met rondboogarcade van drie traveeën en geknikt zadeldak met pannen. Ernaast, naar de straatzijde toe, landelijk huisje in dezelfde stijl.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 366
  • DE RUYCK L. - MOELAERT R. - RYSERHOVE A., De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig bekeken, s.l., 1979, p. 37

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Domein Vlaanderenland [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35439 (Geraadpleegd op 24-10-2019)