erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 36390   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36390

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve van het semi-gesloten type ingeplant in een binnenhoek van de straat ongeveer tegenover de Roskamstraat, daterend van circa 1800. Samen met de windmolen in dezelfde straat en de verdwenen voormalige omgrachte kloosterhoeve "Hof ter Mijleke" met stokerij in het begin van de Roskamstraat achter de Jezuiëtenwegel, in de 19de eeuw bezit van de familie De Doncker. Begin 20ste eeuw sloping van een deel van de hoeve en aanpassing van het boerenhuis.

Boerenburgerhuis achter omhaagde voortuin; twee bouwlagen en vijf traveeën onder geknikt zadeldak (leien, nok parallel met de straat) met midden een klokkenstoel waarop het jaartal 1312 (?) zou voorkomen. Eenvoudige, naar verluidt sinds 1922 gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand en vrij hoge licht getoogde muuropeningen. Houten dakkapel met driehoekig fronton midden boven de kroonlijst met klossen. Rechts lagere bijbouw van twee bouwlagen en vier (?) traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aangepaste en gecementeerde gevels; sporen van muurankers en kleine getoogde bovenvensters onder een geprofileerde daklijst in de voorgevel.

Zijtoegang tot het binnenerf tussen bijgebouwen van één en twee verdiepingen met blinde gecementeerde straatgevels. Vierkante hekpijler rechts van twee meter hoog bekroond door een licht uitkragende kleine duiventil met tentdak; drie rijen van twee vluchtgaten met loopplaat in de zuid- en oostgevel van de duiventil.

Ten zuidoosten van het woonhuis: losstaand en zijdelings aan de straat palend rechthoekig bakstenen gebouw van de voormalige stokerij, uit tweede kwart 19de eeuw. Twee verdiepingen met verschillend aantal traveeën (confer verankeringen) onder schilddak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat). Lijstgevels met getrapte daklijst, voornamelijk geopend door lunetten en enkele rondboogvormige laadvensters met houten luik. Een brede ontlastingsboog boven een smallere gesupprimeerde poort met enkele natuurstenen hoekstenen in de noordgevel. Rechts een aalpomp met drijfwiel en lage steekboogvormige staldeur.

  • DEPRAET O.S., Duiventorens in Oost-Vlaanderen, (Oostvlaamsche Zanten, 1966, 4, p. 205).

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36390 (Geraadpleegd op 04-06-2020)