Deel van het Hof van Fontes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Nonnenstraat
Locatie Nonnenstraat 20-22, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Deel van het Hof van Fontes

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Maakten eertijds deel uit van het breedhuis van het "Hof van Fontes". Behouden zandstenen sokkel doorlopend over nummer 20 en nummer 18 ernaast.

Nummer 20: heden dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, aangepast in de 19de eeuw. Baksteenbouw gemarkeerd door zandstenen muurbanden. Rechthoekige muuropeningen op begane grond gevat in gecementeerde omlijstingen. Rechthoekige bovenvensters: voormalige kruiskozijnen met behouden zandstenen negblokken; toegevoegde lateien en lekdrempels. Gedichte zandstenen steigergaten onder toegevoegde mezzaninoverdieping

Nummer 22: in de 19de eeuw aangepast enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen. Gecementeerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Nonnenstraat

Nonnenstraat (Mechelen)

is gerelateerd aan Stadswoning met Jezuspoort

Jezuspoort 2, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.