erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID
36851
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36851

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig zomerverblijf "Pierre Blanche" en ook "Wit kasteel ten Spieghele" geheten (zie oude prentbriefkaarten). Gebouwd circa 1900 door de Gentse procureur Tibbaut en door huwelijk van zijn dochter overgegaan naar de familie Van Thorenburg. Originele en pittoreske villa aansluitend bij de Engelse landhuisstijl en Normandische vakwerkbouw, in een aangelegd park. Toegangshek aan twee monumentale geblokte natuurstenen hekpijlers verzwaard door pilasters en bekroond door frontonnetjes en een siervaas.

Villa met gezochte plattegrond namelijk met gelijkbenige winkelhaak als basisvorm; symmetrische aanbouwsels en terrassen. Een centrale, driekwartronde uitbouw met drie venstertraveeën markeert het snijpunt van de twee hoofdvleugels onder snijdende leien zadeldaken. Decoratieve vorstkam eindigend bij de sierlijke ijzeren torenspitsbekroning: windwijzer met geajoureerde villanaam "Pierre Blanche". Leien torenspits verspringend boven een omlopende beglaasde onderbreking. Charme van de villa tevens uitgaand van het apart kleurrijk gevelparement: naar verluidt Oostenrijkse zandsteen verlevendigd door gekleurde gestreepte banden en een brede fries in dambordpatroon. Hoektoren aan weerszij geflankeerd door een verticaliserende uitspringende en hoger opgaande travee bekroond door een overstekend puntvormig dakvenster (rechter risaliet deels gemoderniseerd). Terrassen met houten galerij en leuningen. Eveneens verzorgd uitgewerkte achterzijde van de villa met volledig bewaard symmetrisch concept en drie op consoles overkragende punttoppen in imitatievakwerkbouw met puntgevelbekroning.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36851 (Geraadpleegd op 17-04-2021)