Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Onder de Linde
Locatie Onder de Linde 14, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof Sint-Catharina

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof Sint-Catharina

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Catharina

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de tweede helft van de 16de eeuw of begin 17de eeuw. De eind 19de-eeuwse cementering van de gevel werd in 1983 verwijderd. Hierdoor werd de oorspronkelijke bakstenen gevel zichtbaar. De geprofileerde mergelstenen elementen werden bij de gecementering van de gevel weggehakt; de bewaarde resten doen een gevel vermoeden in renaissancestijl.

Mergelstenen banden, gevelsteen (onleesbaar) en kroonlijst, waarschijnlijk voorheen op ojiefvormige consoles. Gesmeed ijzeren muurankers. Muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw; op de bovenverdieping bleven de getoogde omlijstingen der oorspronkelijke vensters behouden.

Het huis bezit een gewelfde kelder die oorspronkelijk alleen van buitenaf bereikbaar was.

  • ULRIX F., Een renaissancehuis in het begijnhof van Tongeren. Onuitgegeven nota bij het restauratiedossier van Onder de Linde 14, Tongeren, o.l.v. architect J. Posen, 1983.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Catharina

Bredestraat 1-9, 2-10B, Brouwersstraat 1-15, 2-6, Corversstraat 32-50, Kielenstraat 89-97, Onder de Linde...

maakt deel uit van Onder de Linde

Onder de Linde (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.