Unesco werelderfgoed kernzone

Begijnhof Sint-Catharina

Unesco werelderfgoed kernzone van tot heden

ID
14980
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14980

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van UNESCO Werelderfgoed vind je op onze website.

Beschrijving

Het begijnhof van Tongeren, ook gekend als begijnhof Sint-Catharina, is erkend als werelderfgoed. De erkenning maakt deel uit van het dossier van begijnhoven in Vlaanderen (UNESCO ID 855-006). De Vlaamse begijnhoven zijn architectonische ensembles bestaande uit huizen, kerken, bijgebouwen en groene gedeelten. De hoven hebben van oorsprong een stedelijk of landelijk karakter en zijn gebouwd in een typisch Vlaamse stijl. De begijnhoven vormen een fascinerende herinnering aan de traditie van de begijnen die zich gedurende de middeleeuwen ontwikkelde in Noordwest-Europa.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.Aanduiding van

Is de aanduiding van

Begijnhof Sint-Catharina

Bredestraat 1-10, 12, Brouwersstraat 1-6, 7-15, Corversstraat 32-50, Kielenstraat 89-97, Onder de Linde 1-8, 10-16, Sint-Catharinastraat 1-31, Sint-Jozefsstraat 1-2, 4-8, Sint-Rosastraat 1-4, 6-10, Sint-Ursulastraat 1-30, 32, Slachthuisstraat 1-6, 8-12 (Tongeren)
Het oorspronkelijke begijnhof bestond reeds voor 1243; in 1245 wordt de begijnen de toelating gegeven de diensten bij te wonen in de kapel van het nabijgelegen Sint-Jacobusgasthuis.

Is de omvattende aanduiding van

19de-eeuwse stadswoningen

Sint-Catharinastraat 29 (Tongeren)
Twee gelijkaardige breedhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuis

Onder de Linde 16 (Tongeren)
Het begijnhof behorend tot het straattype is gelegen binnen de oude stadsmuren, bij de Moerepoort en wordt aan één zijde begrensd door de Jeker (gebetonneerd). In de loop van de 19de eeuw werd het besloten karakter opengebroken en werden meerdere huizen gesloopt. De resterende huizen opgetrokken in Maaslandse stijl dateren hoofdzakelijk uit de 17de en 18de eeuw.


Begijnenhuis

Onder de Linde 3-5 (Tongeren)
Dit begijnenhuis werd in 1648 opgericht door Lucas Rosmeer voor zijn dochters Maria en Gertrudis. Het pand werd gelijktijdig opgericht met het gelijkaardige begijnenhuis ten noorden, gebouwd door Willem Dolmans voor zijn dochter Elisabeth. In 1694 werd het het zuidelijke gedeelte van het begijnenhuis als afzonderlijke woning afgesplitst.


Begijnenhuis

Bredestraat 2 (Tongeren)
Classicistisch getint, bakstenen hoekhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Begijnenhuis

Bredestraat 6 (Tongeren)
Alleenstaand breedhuis, gelegen in een ommuurde tuin, bereikbaar via een rondboogdeurtje.


Begijnenhuis

Bredestraat 9 (Tongeren)
In kern opklimmend tot een huis uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Brouwersstraat 2 (Tongeren)
Hoekhuis met de Sint-Rosastraat, gebouwd in maasstijl, met gesmeed ijzeren muurankers uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Brouwersstraat 3 (Tongeren)
Het huis kreeg zijn huidige vorm in 1787 toen het werd samengevoegd met de aanpalende woning.


Begijnenhuis

Brouwersstraat 5 (Tongeren)
Gebouwd in de traditionele maasstijl uit de eerste helft van de 17de eeuw, met gebruik van mergelsteen.


Begijnenhuis

Brouwersstraat 9-13 (Tongeren)
Gebouwd in maasstijl, datering 1632 op een cartouche in de zijgevel.


Begijnenhuis

Corversstraat 32-34 (Tongeren)
Laatgotisch breedhuis gebouwd in 1652, datering op een cartouche.


Begijnenhuis

Corversstraat 36, 36B (Tongeren)
Gebouwd in 1649, doch met recente ordonnantie der gevels.


Begijnenhuis

Corversstraat 38 (Tongeren)
Gebouwd in 1651, datering op een cartouche in de gevel aan Onder de Linde.


Begijnenhuis

Corversstraat 42 (Tongeren)
Oorspronkelijk één geheel, cartouche met datering 1650.


Begijnenhuis

Corversstraat 44 (Tongeren)
Breedhuis in 1650 gebouwd.


Begijnenhuis

Corversstraat 46 (Tongeren)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, circa 1650 gebouwd.


Begijnenhuis

Onder de Linde 1 (Tongeren)
Dit begijnenhuis werd in 1648 opgericht door Willem Dolmans voor zijn dochter Elisabeth. Het pand werd gelijktijdig opgericht met het gelijkaardige begijnenhuis ten zuiden, gebouwd door Lucas Rosmeer voor zijn dochters Maria en Gertrudis.


Begijnenhuis

Onder de Linde 7 (Tongeren)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1654.


Begijnenhuis

Onder de Linde 14 (Tongeren)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw of begin 17de eeuw.


Begijnenhuis

Sint-Catharinastraat 1 (Tongeren)
Hoekhuis met de Corverstraat, en aan deze zijde van een afgesnuite hoek voorzien; uit het midden van de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Sint-Catharinastraat 3-5 (Tongeren)
Oorspronkelijk één breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1652.


Begijnenhuis

Sint-Catharinastraat 7 (Tongeren)
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1652.


Begijnenhuis

Sint-Catharinastraat 9 (Tongeren)
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1655.


Begijnenhuis

Sint-Rosastraat 4 (Tongeren)
Recent gebouw, op de plaats van het vroegere Sint-Jozefshuis.


Begijnenhuis

Sint-Jozefsstraat 6 (Tongeren)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met oude kern uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Sint-Jozefsstraat 8 (Tongeren)
Hoekhuis bestaande uit twee delen (verspringende nokhoogte), gedateerd 1664 op een gevelsteen in het rechtse gedeelte, en 1686 op de sluitsteen van het poortje van het linkse deel.


Begijnenhuis

Sint-Rosastraat 5 (Tongeren)
Thans deel van het minderbroedersklooster. Kern in Maasstijl aangeduid wordt door de gevelsteen met datering 1643.


Begijnenhuis

Sint-Rosastraat 6 (Tongeren)
Hoekhuis met de Sint-Jozefstraat, in kern daterend van 1685.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 9 (Tongeren)
Breedhuis met huidig uitzicht uit eind 19de eeuw, doch oudere kern van 1654.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 14 (Tongeren)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen, mank zadeldak, op een gevelsteen gedateerd 1647.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 15-17 (Tongeren)
Oorspronkelijk één breedhuis, in 1671 onderverdeeld in twee woningen; gedateerd door middel van muurankers en twee cartouches in de voorgevel: ANNO/ 1619.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 19-21 (Tongeren)
Oorspronkelijk één breedhuis, gedateerd 1619 op een cartouche onder de kroonlijst.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 20 (Tongeren)
Dubbelhuis opgetrokken in de vroege Maasstijl, op de deurlatei gedateerd 1602.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 25 (Tongeren)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak, uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 24 (Tongeren)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen. onder zadeldak, met huidig, neoclassicistisch uitzicht uit begin 20ste eeuw.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 27-29 (Tongeren)
Oorspronkelijk één breedhuis, met ordonnantie uit het begin van de 18de eeuw, doch mogelijk oudere kern.


Begijnenhuis

Sint-Ursulastraat 28 (Tongeren)
Breedhuis, in 1623 gebouwd door de weduwe Kemels voor haar dochters Barbara en Anna.


Begijnenhuis

Onder de Linde 2 (Tongeren)
Hoekhuis met drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak, gebouwd in de eerste helft van de 18de eeuw.


Begijnhofkerk Sint-Catharina

Sint-Catharinastraat zonder nummer (Tongeren)
In oorsprong een vroeg-gotische kerk uit eind 13de eeuw; de plattegrond beschrijft een driebeukig schip, een koor van één travee met vlakke sluiting en twee sacristiëen aan de noord- en zuidzijde van het koor.


Begijnhofmuur

Sint-Catharinastraat zonder nummer (Tongeren)
Het begijnhof van Tongeren, gebouwd in de 13de eeuw, het geheel was ommuurd met een witgeschilderde bakstenen muur.


Begijnhuizen

Sint-Catharinastraat 31, Sint-Rosastraat 1 (Tongeren)
Twee huizen die thans deel uitmaken van het minderbroedersklooster, ze dateren uit het midden van de 17de eeuw.


Brouwhuis

Sint-Ursulastraat 7 (Tongeren)
De gemeenschappelijke brouwerij van het begijnhof. Door middel van cartouches in de voorgevel gedateerd 1644 en 1919 (restauratie).


Godshuis

Sint-Rosastraat 2 (Tongeren)
Breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1731 en gebouwd in de late Maasstijl, eigen aan het begin van de 18de eeuw.


Hoekhuis

Sint-Ursulastraat 2 (Tongeren)
Breedhuis, waarvan de ingang in de linker zijgevel aan de Sint-Ursulastraat ligt. Maasstijl uit het midden van de 17de eeuw.


Hoekhuis

Brouwersstraat 7 (Tongeren)
Hoekhuis met de Bredestraat, aan het pleintje vóór de begijnhofkerk.


Hoekhuis

Onder de Linde 12 (Tongeren)
Hoekhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1661.


Hoekhuis

Sint-Ursulastraat 18 (Tongeren)
Diephuis van één + drie (Brouwersstraat) traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.


Infirmerie

Sint-Ursulastraat 11 (Tongeren)
Het geheel omvat in zijn huidige toestand een 17de-eeuws gebouw van negen traveeën en twee bouwlagen, en rechts ervan een dubbelhuis, van drie traveeën en twee bouwlagen.


Lakenmakerstoren en muurstuk D

Sint-Ursulastraat zonder nummer (Tongeren)
Resten van de voormalige Lakenmakerstoren, onderdeel van de middeleeuwse omwalling uit het midden van de 13de eeuw.


Minderbroedersklooster

Sint-Catharinastraat 31 (Tongeren)
Klooster, hier gevestigd in 1899. Bestaat uit een breedhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw en aanleunende, recentere L-vormige vleugel.


Neoclassicistisch begijnenhuis

Bredestraat 5 (Tongeren)
Breedhuis gebouwd in 1673, met huidige neoclassicistische ordonnantie en decoratie uit eind 19de eeuw.


Neoclassicistisch begijnenhuis

Slachthuisstraat 4 (Tongeren)
Breedhuis met huidig neoclassicistisch uitzicht uit begin de 20ste eeuw, doch oudere kern uit de 17de eeuw.


Neotraditionele stadswoningen

Onder de Linde 4-10 (Tongeren)
Vier gelijkaardige huizen, gedateerd 1921 en gebouwd in neotraditionele stijl.


Sint-Ursulakapel bij de infirmerie

Sint-Ursulastraat zonder nummer (Tongeren)
Reeds in 1294 wordt een kapel op deze plaats gewijd; deze is echter in 1687 bouwvallig en wordt door een nieuw gebouw vervangen, dat in 1701 voltooid is.


Stadsmuur - muurstuk E

Sint-Ursulastraat zonder nummer (Tongeren)
Muurstuk E maakt deel uit van de middeleeuwse stadsomwalling van Tongeren en omvat een stuk stadsmuur van ongeveer 35 meter lang.


Stadswoning met winkelpui

Kielenstraat 89, 89B (Tongeren)
Eenvoudig bakstenen gebouw uit de 19de eeuw, met houten winkelpui.


Traditioneel begijnenhuis

Bredestraat 3 (Tongeren)
Traditioneel breedhuis met kern uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Twee begijnenhuizen

Sint-Ursulastraat 3-5 (Tongeren)
Twee gelijkaardige breedhuizen, met recente ordonnanties doch oude, 17de-eeuwse, kern.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.