Kasteel Altenbroek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Altenbroek
Locatie Altenbroek 4, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Altenbroek

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Sterk verbouwd kasteel, gelegen in een fraai park met zes vijvers en drie bronnen, en door een dreef met de weg verbonden. Eén der bronnen is voorzien van een reliëf met voorstelling van Sint-Lambertus en een chronogram met de naam van de toenmalige eigenaar, ridder de Winckel en het jaartal 1718.

Het huidige kasteel is grosso modo L-vormig, de huidige plattegrond wordt voor het eerst weergegeven in 1904. Het oudste gedeelte is een rechthoekig gebouw ten westen, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw; zes traveeën en twee bouwlagen onder een (ingekort?) wolfsdak. Witgekalkt bakstenen gebouw, voorzien van smalle, hoge vensters in een vlakke kalkstenen omlijsting, voormalige kruis- of kloosterkozijnen, waaruit de stenen onderverdeling werd verwijderd. Ten westen en ten oosten hiervan werd circa 1900 een uitbouwsel, voorzien van een veranda toegevoegd.

Haaks aansluitend op dit gedeelte, ten noorden, bevindt zich een bakstenen vleugel met kern van circa 1775 (getoogde vensters in een kalkstenen omlijsting met sluitsteen), die in een latere periode naar het zuiden toe werd vergroot. Dit is de zogenaamde "bergerie", een voormalige schaapsstal, die voorzien is van een gevelsteen met voorstelling van een schaap en datering 1809.

De hoeve bevindt zich ten zuiden van het kasteel. Ze is ongeveer U-vormig, met de open zijde van het erf naar het noorden gericht; dit erf is bereikbaar via een korfboogvormige, bakstenen inrijpoort in de oostvleugel. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw, voorzien van getoogde bakstenen muuropeningen; de linkse poort aan straatzijde is op de sluitsteen gedateerd 1832.

Op een heuvel ten noorden van het kasteel ligt een vervallen tuinpaviljoen van hout op zuilen van silexblokken in beton, voorzien van het opschrift IN WATERLOO.

  • A[NSAY] J., Altembroek , in Heem, 12, 1968, 1, pagina 8-17.
  • A[NSAY] J., Altembroek , in Heem, 12, 1968, 2-3, pagina 17-20.
  • BELONJE J., Kanttekeningen over het huis Altembroek , in Heem, 13, 1969, 1, pagina 24-26.
  • GEELEN R., onuitgegeven nota's.
  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
  • RYCKEL de, Les fiefs du Comté de Dalhem, pagina 279-283.
  • S.N., De Voerstreek , in De Tijdspiegel, 31, 1976, pagina 15.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Enkele bomengroepen van beuk of linde bevinden zich in het zuidelijk deel park van het Kasteel Altenbroek. De bomen zijn een structurerend deel van de landschappelijke parkaanleg. In het kasteelpark liggen enkele jonge omhaagde hoogstamboomgaarden. Ook in de 19de en eerste helft 20ste eeuw bevonden zich hoogstamboomgaarden in het parkdomein.

Vanmaele, Nele (16-02-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek

Altenbroek (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Opgaande zomerlinde

Vitschen zn (Voeren)

is gerelateerd aan Bomengroep in bosrand bij poel

Altenbroek zn (Voeren)

is gerelateerd aan Krijtgroeve Altenbroek

Altenbroek (Voeren)

is gerelateerd aan Opgaande es

Vitschen zn (Voeren)

is gerelateerd aan Toegangsweg Kasteel Altenbroek

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.