Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Ottegraeven
Locatie Ottegraeven 1, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Gerestaureerde, hoeve met losstaande bestanddelen, waarvan de oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw het langgestrekte gedeelte (nok loodrecht op straat) is, dat het woonhuis omvat. Deze vleugel bestaat thans uit drie delen: centraal het woonhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, een bakstenen breedhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van rechthoekige vensters in houten omlijsting met sponningbeloop. Rechthoekige deur in houten omlijsting met bovenlicht.

Links ervan, een lager gedeelte, voorheen mogelijk een stal, met resten van het oorspronkelijke vakwerk (ankerbalkgebint met geschoorde nokstijl), thans met bakstenen vullingen. Plint van silex. Aangepaste muuropeningen. Rechts, aansluitend bij het woonhuis, een lager voormalig dienstgebouw.

Twee kleine, alleenstaande dienstgebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) aan weerszijde van het erf. Het gebouw aan straatzijde dateert uit de periode van de bouw van het woonhuis (houten luik), doch werd aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw (getoogde, bakstenen muuropeningen).

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Ottegraeven

Ottegraeven (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.