Steenboskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Steenbos
Locatie Steenbos 1, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Steenboskapel

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenboskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel werd in 1846 gebouwd met materiaal van de hier in 1840-1846 door H. Delvaux opgegraven romeinse villa. Het gaat om een zeer grote villa met twee hypocausten, waarin een aantal romeinse voorwerpen aan het licht kwamen, evenals resten van een mozaïek en muurschilderingen, daterend uit de 2de eeuw. Op een niet te bepalen tijdstip werd deze villa door brand verwoest. Op de ruïnes werd in de 7de eeuw een gebouw opgericht dat mogelijk later fungeerde als karolingische koningshoeve.

Kleine, rechthoekige kapel van twee traveeën, de koortravee iets hoger dan die van het schip, onder zadeldak met klokkeruitertje. Het gebruikte materiaal is van onder naar boven: grijze hardsteen; een strook bakstenen (46 x 33 x 4 à 5 cm) en pannen (50 x 32,2 cm) met merken CG, MIF, AB en O; een strook zachte kalksteen (?); een strook poreus gesteente (tufsteen?). Getoogd portaal en twee getoogde venstertjes in het koor.

Bepleisterd interieur. Opschrift met datering 1846. Onder de altaarsteen wordt een fragment van een muurschildering bewaard.

  • DE MAYER R., De overblijfselen der Romeinses villa's in België. De archeologische inventaris. I, Antwerpen-Den Haag, 1940, pagina 160-163.
  • DELVAUX H., Dictionnaire géographique de la Province de Liège, 1842, pagina 166-170.
  • DELVAUX H., La découverte du Steenbosch et l'origine de sa chapelle à Fouron-le-Comte, Liège, 1851.
  • DODEMONT A.-M., onuitgegeven nota's.
  • J.v.V., De Steenboskapel en haar relikwieschatten, in Heem, 12, 1968, 4, pagina 2-5.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Beplantingen bij Steenboskapel

Steenbos zn (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.