Watermolen Molen van Teuven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Gieveldstraat
Locatie Gieveldstraat 40, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Molen van Teuven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Gulp. Naar de oude inplanting verwijst een in de onmiddellijke omgeving gevonden sluitsteen met jaartal 1642. Aangeduid op de Ferrariskaart, evenals het volume van de schuur, doch aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw; de bedrijfsgebouwen werden voor kort omgevormd tot woning. Het woonhuis dateert van 1892. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm.

Woonhuis ten oosten van het erf, aan straatzijde. Breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen, op gevelstenen onder de kroonlijst gedateert ENA (Etienne Nibus-Aroz, molenaar) 1892. Lijstgevel op een gecementeerde plint; baksteenfries onder de kroonlijst. Getoogde bakstenen vensters met uitspringende druiplijst. Getoogde deur in een hardstenen omlijsting.Tegen de linker zijgevel aansluitende, lage stal, met gewijzigde erfzijdegevel.

Ten noorden van het erf, dwarsschuur en stal in een ruim gebouw, voorzien van getoogde bakstenen muuropeningen. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen.

Ten zuiden van het erf, nieuwe woning op de plaats van een gebouw met gelijkaardige inplanting.

  • Heemkring Voeren en Omstreken, Architectuur in Voeren en Omstreken. 1794-1914, Voeren, 1989, pagina 5.
  • HOLEMANS H., Wind- en watermolens in de provincie Limburg , in Uitgave van de studiekring "Ons Molenheem", sine loco, sine anno, pagina 27.
  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
  • NIJSSEN J.-VANDENABEELE E., Molenboekje Voeren en omliggende , in V.V.V. Voerstreek en Opbouwwerk Voeren, 1991, pagina 18.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.