Geografisch thema

Teuven

ID
13832
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13832

Beschrijving

Het grondgebied van de gemeente behoorde tot het hertogdom Limburg, vanaf 1288 in bezit van de hertogen van Brabant. Teuven vormde samen met Sippenaken (Nederland) en Beusdaal (Nederland) een heerlijkheid die in 1557 door de koning van Spanje in pand wordt gegeven aan Gerard Colyn. In 1612 door Spanje verkocht aan Gerard de Draeck. In 1646 vormt de Spaanse fiscus hier twee afzonderlijke heerlijkheden: Teuven met Sinnich en Nurop, dat naar Gerard de Draeck gaat, en Sippenaken en Beusdaal, dat verkocht wordt aan Adolf Colyn. De heerlijkheid Teuven blijft in het bezit van de familie de Draeck, die er het kasteel "De Hof" bezat, tot 1792, wanneer ze overgaat naar baron J.A.A. de Négri. De schepenbank behoorde tot de ban Montzen.

Op het grondgebied bevonden zich de laathoven Nurop, bezit van het kapittel van Aken, en Sinnich. Hier werd in 1243 de abdij van dezelfde naam gesticht.

Tijdens de Franse bezetting wordt van Teuven, Sippenaken en Beusdaal opnieuw één gemeente gemaakt, die pas in 1842 gesplitst wordt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd op de grens van Teuven met Nederland (Sippenaken) door de Duitsers de zogenaamde "electrische draad" aangebracht, eigenlijk een afsluitingssysteem van electrische draden, met de bedoeling het bezette België van het vrije Nederland te scheiden; voor de slachtoffers die tengevolge hiervan vielen werd op de grens met Sippenaken een gedenksteen opgericht.

De Sint-Pietersparochie maakte oorspronkelijk deel uit van het vorstelijk domein van de hertogen van Limburg, samen met de heerlijkheid vervolgens bezit van de heren van Teuven. De tienden werden in 17de en 18de eeuw verdeeld tussen de heren van Beusdaal en Clermont (confer Remersdaal), de abdij van Sinnich en de pastoor.

Landbouwgemeente, uitsluitend afgestemd op veeteelt (90 procent van het landbouwareaal ingenomen door weiden). De overschakeling: gemengd landbouwsysteem naar eenzijdige veeteelteconomie zet in het Gulpdal vrij vroeg in; de toestand op de Ferrariskaart (1771-1777) geeft 35,9 procent van de gronden aan als weide, geconcentreerd rondom de dorpskern en de ten noord en zuid aansluitende gehuchten Nurop en Sinnich; de akkergronden liggen ten westen van deze kernen; een groot bebost oppervlak strekt zich ten oosten van het dorp uit ("Neerbeck Bosch", "Driecher Bosch", "Sinnicher Bosch"). Ook nu nemen de bossen nog 20 procent van de oppervlakte van de gemeente in. De eigenlijke overschakeling van poly- naar monocultuur vindt echter plaats pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, met een versnelde stijging van het weide-areaal in de periode na 1910, om in 1950 een piek van 93,3 procent te bereiken.

Het nederzettingspatroon vertoont een lintbebouwing van beperkte dichtheid aan de weg van Remersdaal naar Slenaken (Nederland) die van zuid naar noord doorheen het centrum van het grondgebied loopt (aaneenschakeling van Sinnich, Sinnichstraat en Dorp); verspreide bebouwing aan de overige straten; recente bebouwing aan de Gieveldstraat tussen Dorp en Hoofstraat. De bebouwing bestaat voornamelijk uit hoeven, van middelgroot tot klein, met losse bestanddelen, waarvan vele in hun dienstgebouwen de omschakeling van akkerbouw naar veeteelt vertonen in de verbouwing van de dwarsschuren tot stallen. De Gulp stroomt van zuid naar noord aan de oostzijde van dit straatdorp.

Het ontbreken van tewerkstelling buiten de landbouw had in de tweede helft van de 19de eeuw en in de 20ste eeuw een daling van het bevolkingscijfer tot gevolg (in 1846: 540; in 1976: 508 inwoners). De laatste decennia is een sterke inwijking vanuit Nederland te constateren (thans 15 procent van de bevolking). De gemeente fungeert als woonplaats voor forenzen naar Visé, Luik, Maastricht en Aken.

Oppervlakte: 726 hectare. Aantal inwoners: 508 (1976).

 • De Voerstreek (De Tijdspiegel, 31, 1976, 2-3, pagina 21-22).
 • de RYCKEL A., Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 549-551.
 • de RYCKEL A. , La cour féodale de l'ancien duché de Limbourg, Liège, 1895, pagina 80-81.
 • DUBOIS F., Notes historiques sur Teuven, Aubel, s.a.
 • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken (Vlaamse Toeristische Bibliotheek), Antwerpen, 1986, pagina 39-41.
 • SIMENON G., Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioeceseni Leodiensi ab anno 1613 ad annum 1736, Liège, 1939, pagina 697-700.
 • VAN GELDER W. , Voerstreek (Toeristisch Wegwijs), Antwerpen, 1981, pagina 58-62.
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49).

Bron: SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Abdij van Sinnich

 • Omvat
  Afsluitingshaag

 • Omvat
  Afsluitingshaag van meidoorn

 • Omvat
  Bronnen en bronpoelen Teuvenbeek

 • Omvat
  Cipressen met wegkruis

 • Omvat
  Dolines

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Elzenhakhout als hoekboom

 • Omvat
  Essenkaphaag

 • Omvat
  Gemeentehuis van Teuven, school en kapelanie

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud

 • Omvat
  Geschoren afsluitingshaag

 • Omvat
  Geschoren meidoornhaag als erfafsluiting

 • Omvat
  Geschoren veekeringshaag van meidoorn

 • Omvat
  Gevlochten veekeringshaag

 • Omvat
  Grenspalen nummers 14 tot 45

 • Omvat
  Gulpvallei met omgeving

 • Omvat
  Hakhout van haagbeuk langs holle weg

 • Omvat
  Hakhout van hulst op perceelsgrens

 • Omvat
  Hakhout van zomereik met boomkruis

 • Omvat
  Hakhoutstoof van beuk

 • Omvat
  Hakhoutstoof van es

 • Omvat
  Hakhoutstoof van veldesdoorn bij rand Veursbos

 • Omvat
  Hakhoutstoven van beuk en zomerlinde

 • Omvat
  Hoeve Driesenhof

 • Omvat
  Hoeve Gieveld

 • Omvat
  Hoeve Kloosterhof

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Mostert

 • Omvat
  Hoeve Oudenhof

 • Omvat
  Holle weg bij Abdij van Sinnich

 • Omvat
  Holle weg naar Teuvenbeek

 • Omvat
  Holle weg naar voorde op de Gulp

 • Omvat
  Holle weg Teuvenerberg

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof

 • Omvat
  Houten kruis

 • Omvat
  Houten wegkruis met sering

 • Omvat
  Houtkant langs holle weg

 • Omvat
  Houtkant langs Sinnichbeek

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg

 • Omvat
  Houtkant op talud en veekering van meidoorn

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg

 • Omvat
  Houtkant op talud langs spoorweg

 • Omvat
  Houtkant van es op talud

 • Omvat
  Houtkanten langs holle weg

 • Omvat
  IJzeren wegkruis

 • Omvat
  Kapelweg Teuven

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk

 • Omvat
  Kasteel van Teuven

 • Omvat
  Knotbomenrij met hoekboom

 • Omvat
  Knotbomenrij van haagbeuk

 • Omvat
  Knotbomenrij van haagbeuk

 • Omvat
  Knotbomenrij van haagbeuk als grensbomen

 • Omvat
  Knoteik op perceelsgrens

 • Omvat
  Knotels als hoekboom

 • Omvat
  Knotes bij doline

 • Omvat
  Knotes op talud

 • Omvat
  Knotessen op perceelsgrens weiland

 • Omvat
  Knotessenrij bij hoogstamboomgaard

 • Omvat
  Knothaagbeuk

 • Omvat
  Knotwilg

 • Omvat
  Krijtgroeven

 • Omvat
  Kruis

 • Omvat
  Kruis

 • Omvat
  Lage knotboom van beuk bij holle weg

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Molenloop en spaarvijvers van watermolen van Sinnich

 • Omvat
  Nurop

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Omvat
  Opgaande eik

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande eik als kruisboom

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom bij voorde

 • Omvat
  Opgaande es in meidoornhaag

 • Omvat
  Pastorie Sint-Pietersparochie

 • Omvat
  Plankerweg

 • Omvat
  Relict holle weg tussen Teuven en Gieveld

 • Omvat
  Relicten voetweg van Sinnich naar Remersdaal

 • Omvat
  Rij knothaagbeuken langs holle weg

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve

 • Omvat
  Silexgroeven

 • Omvat
  Smeedijzeren wegkruis

 • Omvat
  Teuven-Dorp

 • Omvat
  Twee knotessen

 • Omvat
  Twee opgaande beuken als hoekboom

 • Omvat
  Twee opgaande Canadapopulieren

 • Omvat
  Twee opgaande welkomstlinden

 • Omvat
  Vakwerkwoning

 • Omvat
  Vakwerkwoning

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn in Teuven

 • Omvat
  Verbindingsweg Maastricht-Hombourg

 • Omvat
  Verluchtingsschachten spoorwegtunnel

 • Omvat
  Voetweg naar Sinnich

 • Omvat
  Voetweg naar Varen

 • Omvat
  Voetweg van Nurop naar Teuven

 • Omvat
  Watermolen Molen van Teuven

 • Omvat
  Watermolen van Sinnich

 • Is deel van
  Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Teuven [online], https://id.erfgoed.net/themas/13832 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.