Geografisch thema

Teuven

ID: 13832   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13832

Beschrijving

Het grondgebied van de gemeente behoorde tot het hertogdom Limburg, vanaf 1288 in bezit van de hertogen van Brabant. Teuven vormde samen met Sippenaken (Nederland) en Beusdaal (Nederland) een heerlijkheid die in 1557 door de koning van Spanje in pand wordt gegeven aan Gerard Colyn. In 1612 door Spanje verkocht aan Gerard de Draeck. In 1646 vormt de Spaanse fiscus hier twee afzonderlijke heerlijkheden: Teuven met Sinnich en Nurop, dat naar Gerard de Draeck gaat, en Sippenaken en Beusdaal, dat verkocht wordt aan Adolf Colyn. De heerlijkheid Teuven blijft in het bezit van de familie de Draeck, die er het kasteel "De Hof" bezat, tot 1792, wanneer ze overgaat naar baron J.A.A. de Négri. De schepenbank behoorde tot de ban Montzen.

Op het grondgebied bevonden zich de laathoven Nurop, bezit van het kapittel van Aken, en Sinnich. Hier werd in 1243 de abdij van dezelfde naam gesticht.

Tijdens de Franse bezetting wordt van Teuven, Sippenaken en Beusdaal opnieuw één gemeente gemaakt, die pas in 1842 gesplitst wordt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd op de grens van Teuven met Nederland (Sippenaken) door de Duitsers de zogenaamde "electrische draad" aangebracht, eigenlijk een afsluitingssysteem van electrische draden, met de bedoeling het bezette België van het vrije Nederland te scheiden; voor de slachtoffers die tengevolge hiervan vielen werd op de grens met Sippenaken een gedenksteen opgericht.

De Sint-Pietersparochie maakte oorspronkelijk deel uit van het vorstelijk domein van de hertogen van Limburg, samen met de heerlijkheid vervolgens bezit van de heren van Teuven. De tienden werden in 17de en 18de eeuw verdeeld tussen de heren van Beusdaal en Clermont (confer Remersdaal), de abdij van Sinnich en de pastoor.

Landbouwgemeente, uitsluitend afgestemd op veeteelt (90 procent van het landbouwareaal ingenomen door weiden). De overschakeling: gemengd landbouwsysteem naar eenzijdige veeteelteconomie zet in het Gulpdal vrij vroeg in; de toestand op de Ferrariskaart (1771-1777) geeft 35,9 procent van de gronden aan als weide, geconcentreerd rondom de dorpskern en de ten noord en zuid aansluitende gehuchten Nurop en Sinnich; de akkergronden liggen ten westen van deze kernen; een groot bebost oppervlak strekt zich ten oosten van het dorp uit ("Neerbeck Bosch", "Driecher Bosch", "Sinnicher Bosch"). Ook nu nemen de bossen nog 20 procent van de oppervlakte van de gemeente in. De eigenlijke overschakeling van poly- naar monocultuur vindt echter plaats pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, met een versnelde stijging van het weide-areaal in de periode na 1910, om in 1950 een piek van 93,3 procent te bereiken.

Het nederzettingspatroon vertoont een lintbebouwing van beperkte dichtheid aan de weg van Remersdaal naar Slenaken (Nederland) die van zuid naar noord doorheen het centrum van het grondgebied loopt (aaneenschakeling van Sinnich, Sinnichstraat en Dorp); verspreide bebouwing aan de overige straten; recente bebouwing aan de Gieveldstraat tussen Dorp en Hoofstraat. De bebouwing bestaat voornamelijk uit hoeven, van middelgroot tot klein, met losse bestanddelen, waarvan vele in hun dienstgebouwen de omschakeling van akkerbouw naar veeteelt vertonen in de verbouwing van de dwarsschuren tot stallen. De Gulp stroomt van zuid naar noord aan de oostzijde van dit straatdorp.

Het ontbreken van tewerkstelling buiten de landbouw had in de tweede helft van de 19de eeuw en in de 20ste eeuw een daling van het bevolkingscijfer tot gevolg (in 1846: 540; in 1976: 508 inwoners). De laatste decennia is een sterke inwijking vanuit Nederland te constateren (thans 15 procent van de bevolking). De gemeente fungeert als woonplaats voor forenzen naar Visé, Luik, Maastricht en Aken.

Oppervlakte: 726 hectare. Aantal inwoners: 508 (1976).

 • De Voerstreek (De Tijdspiegel, 31, 1976, 2-3, pagina 21-22).
 • de RYCKEL A., Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 549-551.
 • de RYCKEL A. , La cour féodale de l'ancien duché de Limbourg, Liège, 1895, pagina 80-81.
 • DUBOIS F., Notes historiques sur Teuven, Aubel, s.a.
 • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken (Vlaamse Toeristische Bibliotheek), Antwerpen, 1986, pagina 39-41.
 • SIMENON G., Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioeceseni Leodiensi ab anno 1613 ad annum 1736, Liège, 1939, pagina 697-700.
 • VAN GELDER W. , Voerstreek (Toeristisch Wegwijs), Antwerpen, 1981, pagina 58-62.
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49).

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties

 • Omvat
  Abdij van Sinnich
  Kasteelstraat 11 (Voeren)

 • Omvat
  Afsluitingshaag
  Kloosterhofstraat 40 (Voeren)

 • Omvat
  Afsluitingshaag van meidoorn
  Hoofstraat 13 (Voeren)

 • Omvat
  Bronnen en bronpoelen Teuvenbeek
  Sinnich (Voeren)

 • Omvat
  Cipressen met wegkruis
  Gieveldstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Dolines
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Dorpswoningen
  Hoofstraat 10-12 (Voeren)

 • Omvat
  Elektriciteitscabine
  Sinnich 13 (Voeren)

 • Omvat
  Elzenhakhout als hoekboom
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Essenkaphaag
  Kasteelstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Teuven, school en kapelanie
  Gieveldstraat 2 (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Kloosterhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren afsluitingshaag
  Nurop zn (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren meidoornhaag als erfafsluiting
  Kloosterhofstraat 47 (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren veekeringshaag van meidoorn
  Kloosterhofstraat 32-34 (Voeren)

 • Omvat
  Gevlochten veekeringshaag
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Grenspalen nummers 14 tot 45
  's Gravenvoeren, Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Gulpvallei met omgeving
  Remersdaal, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hakhout van haagbeuk langs holle weg
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hakhout van hulst op perceelsgrens
  Kloosterhofstraat zonder nummer, Sinnich zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hakhout van zomereik met boomkruis
  Gieveldstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutstoof van beuk
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutstoof van es
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutstoof van veldesdoorn bij rand Veursbos
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutstoven van beuk en zomerlinde
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Driesenhof
  Teuvener-Driesen 2 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Gieveld
  Gieveldstraat 48 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Kloosterhof
  Kloosterhofstraat 34 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Teuven-Dorp 58 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Mostert
  Mostert 23-25 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Oudenhof
  Kloosterhofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg bij Abdij van Sinnich
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Teuvenbeek
  Teuven-Dorp (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar voorde op de Gulp
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Teuvenerberg
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Nurop zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof
  Kloosterhofstraat 34 (Voeren)

 • Omvat
  Houten kruis
  Sinnich zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houten wegkruis met sering
  Obsinnich zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs holle weg
  Sinnich (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs Sinnichbeek
  Sinnich (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Gieveldstraat (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Gieveldstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  De Plank, Varnstraat (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  De Plank, Varnstraat (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Mostert zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Roodbos, Varnstraat (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Varnstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kloosterhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kloosterhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Kloosterhofstraat, Obsinnich (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg
  Kasteelstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud en veekering van meidoorn
  Gieveldstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs spoorweg
  Remersdaal, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant van es op talud
  I gen Treut zn (Voeren)

 • Omvat
  Houtkanten langs holle weg
  Gieveldstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  IJzeren wegkruis
  Obsinnich zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kapelweg Teuven
  Mostert (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Teuvener-Driesen zn (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Kloosterhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Kasteel van Teuven
  Hoofstraat 15-17 (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij met hoekboom
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij van haagbeuk
  Teuvener-Driesen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij van haagbeuk
  Gieveldstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij van haagbeuk als grensbomen
  Kasteelstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knoteik op perceelsgrens
  Kloosterhofstraat zonder nummer, Sinnich zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotels als hoekboom
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Knotes bij doline
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Knotes op talud
  I gen Treut zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotessen op perceelsgrens weiland
  Kloosterhofstraat 24 (Voeren)

 • Omvat
  Knotessenrij bij hoogstamboomgaard
  Mostert zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuk
  Teuvener-Driesen zn (Voeren)

 • Omvat
  Knotwilg
  Sinnich zn (Voeren)

 • Omvat
  Krijtgroeven
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Kruis
  Hoofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kruis
  Sinnich zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Lage knotboom van beuk bij holle weg
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Gieveldstraat 35 (Voeren)

 • Omvat
  Molenloop en spaarvijvers van watermolen van Sinnich
  Kasteelstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Nurop
  Nurop (Voeren)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel
  Kloosterhofstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eik
  Kloosterhofstraat zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom
  Plankerweg zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eik als kruisboom
  I gen Treut zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom
  I gen Treut zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es als hoekboom bij voorde
  I gen Treut zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande es in meidoornhaag
  Nuroperveld zn (Voeren)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Pietersparochie
  Gieveldstraat 1-3 (Voeren)

 • Omvat
  Plankerweg
  Plankerweg (Voeren)

 • Omvat
  Relict holle weg tussen Teuven en Gieveld
  Gieveldstraat (Voeren)

 • Omvat
  Relicten voetweg van Sinnich naar Remersdaal
  Sinnich (Voeren)

 • Omvat
  Rij knothaagbeuken langs holle weg
  I gen Treut zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Sinnich 51 (Voeren)

 • Omvat
  Silexgroeven
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Smeedijzeren wegkruis
  Mostert zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Teuven-Dorp
  Teuven-Dorp (Voeren)

 • Omvat
  Twee knotessen
  Mostert zn (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande beuken als hoekboom
  Kasteelstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande Canadapopulieren
  I gen Treut zn (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande welkomstlinden
  Varnstraat 8 (Voeren)

 • Omvat
  Vakwerkwoning
  Kloosterhofstraat 15 (Voeren)

 • Omvat
  Vakwerkwoning
  Kloosterhofstraat 30 (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn in Teuven
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Verbindingsweg Maastricht-Hombourg
  Remersdaal (Voeren)

 • Omvat
  Verluchtingsschachten spoorwegtunnel
  Kloosterhofstraat zonder nummer, zonder nummer, Veurs zonder nummer, zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg naar Sinnich
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg naar Varen
  Mostert (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg van Nurop naar Teuven
  Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Watermolen Molen van Teuven
  Gieveldstraat 40 (Voeren)

 • Omvat
  Watermolen van Sinnich
  Kasteelstraat 7 (Voeren)

 • Is deel van
  Voeren
  Voeren (Limburg)