erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Kwinten

bouwkundig element
ID
40202
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40202

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde, neoclassicistische parochiekerk van 1839-1841 met omringend ommuurd kerkhof, gelegen op een lage heuvel.

Historiek

Vermoedelijk ontstaan als hofkerk op het einde van de 8ste of het begin van de 9de eeuw. In 1145 werd de kerk van Imde die toen samen met Meuzegem één parochie vormde, geschonken aan de abdij van Dielegem, die van dan af instond voor de bediening van de parochie.

Na de Franse Revolutie, meer bepaald op 20 december 1803 (zie gedenkplaat in de kerk) verwierf de parochie Imde, die tijdens het ancien régime afhankelijk bleef van Meuzegem en bediend werd door de norbertijnenabdij van Dielegem (Jette) haar onafhankelijkheid en kreeg ze een eigen pastoor. Hiervoor werd een nieuwe pastorie gebouwd op enige afstand van de kerk.

In 1839 werd de oude kerk afgebroken en werd de huidige gebouwd; ze werd ingewijd op 6 september 1840 door kardinaal Sterckx. Voorheen stond er volgens J. Verbesselt een romaans kerkje waarvan een deel van de toren zou bewaard zijn in de huidige constructie. Volgens J. Lefèvre en anderen bleef er niets van de oude kerk bewaard. In de Atlas van de Buurtwegen verschilt de plattegrond nog sterk van huidige.

Beschrijving

De zaalkerk met geïntegreerde westtoren vertoont een rechthoekige plattegrond van drie traveeën en een lager, smaller koor van twee rechte traveeën met vlakke sluiting, aan weerszijden geflankeerd door een sacristie onder lessenaarsdak. Met schijnvoegen gecementeerde en witgeschilderde baksteenbouw op een kalkzandstenen onderbouw en afgedekt door leien zadeldaken.

De vrij gesloten westgevel met aandak en natuurstenen schouderstukken, vertoont drie kleine rondboogvensters, voorzien van hardstenen imposten en lekdrempels. De gevel wordt vooraf gegaan door een eenvoudig rondboogportaal afgezet met een hardstenen daklijst met gestrekte uiteinden en een bekronend kruis. Sobere korfboogdeur. De westgevel wordt overigens bekroond door een vierkante toren met omlopende houten kroonlijst en ingesnoerde leien spits met bekronend ijzeren kruis; eenvoudig rondbogig galmgat aan elke zijde. De zijgevels van het schip worden geopend door rondboogvensters op hardstenen lekdrempels; aflijnende kroonlijst op modillons. Het uitzicht van het koor sluit hier volledig bij aan. Tegen de zuidelijke zijgevel werden twee soldaten begraven die sneuvelden bij de slag van Imde (24 augustus 1914). Tegen dezelfde gevel staan diverse grafstèles waaronder een aantal neogotische.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur, overdekt met een kruisgewelf in combinatie met een steekgewelf; de decoratieve ribben komen neer op eenvoudige wandconsoles.

Mobilair

Schilderijen. Altaarstukken Marteldood Sint-Kwinten, Boodschap van de engel Gabriël aan Maria, Vlucht naar Egypte, Vlaamse school, 18de eeuw; drie doeken door C. Stevens, Verheerlijking Sint-Kwinten, 1831, Onze-Lieve-Vrouw schenkt de rozenkrans aan de Heilige Dominicus, 1834 en de Boodschap van de engel Gabriël aan Maria, getekend en gedateerd 1840.

Beeldhouwwerk. Onder meer 18de-eeuwse houten beelden van de Heilige Johannes en Maria; gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Antonius, 17de eeuw.

Meubilair. Hoofdaltaar in de vorm van een portiekaltaar door de gebroeders Van Haesendonck, circa 1840; preekstoel met onderaan biechtstoel, voorstelling van Sint-Kwinten op de kuip, eik, 1780; hardstenen doopvont met deksel in messing, circa 1840; diverse obiitborden uit de periode 1894-1961; neogotische kruisweg; glasramen, een deel met heiligenmedaillon en een deel met centraal heiligenbeeld, één gedateerd 1987, sommige volgens opschrift geschonken door parochianen.

Het oorspronkelijk omringende kerkhof bleef bewaard maar werd uitgebreid aan de noordzijde waardoor het aansluit op de pastorietuin. Toegankelijk in de zuidwesthoek door een ijzeren hek met pijlpuntmotief tussen dito pijlers bekroond door siervazen. Vernieuwde bakstenen omheiningsmuur. De oudste graven dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw met uitzondering van twee 17de-eeuwse grafstenen tegen de noordelijke sacristie.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • LEFEVRE J., VERHASSELT L. & T’KINT J. 1978: Geschiedenis van Wolvertem, Affligem.
  • VERBESSELT J. 1965: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw IV, Pittem, 71-88.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2018


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Kwinten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40202 (Geraadpleegd op 25-06-2021)