erfgoedobject

Rattenkasteeltje

bouwkundig element
ID
40630
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40630

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rattenkasteeltje
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Rattenkasteeltje", overblijfsel van het oude kasteel van Rukkelingen, gelegen aan de overgang van de Ruckelbeek of Ketelbeek. Mogelijk ontstaan als een vooruitgeschoven vesting van het kasteel van Gaasbeek nabij de grens tussen Brabant en Henegouwen.

Historiek

Al in de veertiende eeuw is er melding van een geslacht van Rukkelingen; er is onder meer sprake van Reynier I van Rukkelingen die overleed in 1339. Naderhand kwam het hof in het bezit van diverse opeenvolgende eigenaars, onder meer de familie de Viron (1544), Karel Gaillard (1656), de familie Roose (vermoedelijk begin achttiende eeuw) en de familie Caroly (1853). Nadat een nieuw kasteel in gebruik werd genomen aan de Victor Maloustraat nummer 71, werden de bijhorende landerijen geleidelijk verkocht en het kasteel verviel tot puin.

Op de Ferrariskaart van 1771-1777 is het kasteel, aangeduid als "c[en]se Ruckelingen", nog goed herkenbaar als een vrij groot, omgracht gebouwencomplex; de kaart van Ph. Vander Maelen van 1847 toont echter slechts één klein rechthoekig gebouw onder de benaming "château"; het is centraal gelegen op een vrij ruim en omgracht rechthoekig perceel; de oostzijde van de omgrachting wordt gevormd door de "Ketelbeek". In de bijhorende eigenaars- en functietabel is er al sprake van een paardenstal in plaats van een kasteel; het goed was op dat ogenblik in handen van Albert Caroly (Brussel).

Naderhand kreeg het pand diverse functies als schuur, karrenhuis en café-restaurant; nu ingericht als woning.

Beschrijving

Achterin en iets beneden het straatniveau gelegen constructie op rechthoekige plattegrond van zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat en recent ingebrachte dakkapellen. Meermaals gewijzigde, zie diverse bouwnaden, verankerde baksteenbouw op breukstenen plint met als puntgevel hoger oplopende rechtse travee; met uitzondering van de gedrukte rondboogdeur, recent aangepaste rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk in een omlijsting van gerecupereerde arkose of "groene Lembeekse zandsteen"; oude foto's tonen onder meer twee spitsboogvensters, een rechthoekige poort onder houten latei en een tweede gedrukte rondboogdeur. Zijtuitgevels met bewaarde aandaken en vlechtingen. Volgens de eigenaar inwendig met bewaarde balkenstructuur.

 • BOSMANS F., PATERNOSTER A., PERSOONS J. & VAN POUCKE E. 2002: Wegen en straten Leeuw-Centrum, in Lewe, jaargang 21, nummers 1-4, 29.
 • S.N. 2006: Ons erfgoed in Woord en beeld, Themanummer, in Lewe, jaargang 25, nummers 2-3-4, 59-61.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Nieuw Kasteel van Rukkelingen

 • Is gerelateerd aan
  Park van het Nieuw Kasteel van Rukkelingen

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Leeuw


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rattenkasteeltje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40630 (Geraadpleegd op )