Rattenkasteeltje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Deelgemeente Sint-Pieters-Leeuw
Straat Bosveldbaan
Locatie Bosveldbaan 51, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Pieters-Leeuw (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Sint-Pieters-Leeuw (adrescontroles: 01-01-2008 - 01-02-2008).
  • Herinventarisatie Sint-Pieters-Leeuw (geografische herinventarisatie: 15-03-2004 - 15-12-2005).
  • Inventarisatie Sint-Pieters-Leeuw (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rattenkasteeltje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologielandhuizen
Datering18de eeuw

Beschrijving

Zogenaamd "Rattenkasteeltje", overblijfsel van het oude kasteel van Rukkelingen, gelegen aan de overgang van de Ruckelbeek of Ketelbeek. Mogelijk ontstaan als een vooruitgeschoven vesting van het kasteel van Gaasbeek nabij de grens tussen Brabant en Henegouwen.

Historiek

Al in de veertiende eeuw is er melding van een geslacht van Rukkelingen; er is onder meer sprake van Reynier I van Rukkelingen die overleed in 1339. Naderhand kwam het hof in het bezit van diverse opeenvolgende eigenaars, onder meer de familie de Viron (1544), Karel Gaillard (1656), de familie Roose (vermoedelijk begin achttiende eeuw) en de familie Caroly (1853). Nadat een nieuw kasteel in gebruik werd genomen aan de Victor Maloustraat nummer 71, werden de bijhorende landerijen geleidelijk verkocht en het kasteel verviel tot puin.

Op de Ferrariskaart van 1771-1777 is het kasteel, aangeduid als "c[en]se Ruckelingen", nog goed herkenbaar als een vrij groot, omgracht gebouwencomplex; de kaart van Ph. Vander Maelen van 1847 toont echter slechts één klein rechthoekig gebouw onder de benaming "château"; het is centraal gelegen op een vrij ruim en omgracht rechthoekig perceel; de oostzijde van de omgrachting wordt gevormd door de "Ketelbeek". In de bijhorende eigenaars- en functietabel is er al sprake van een paardenstal in plaats van een kasteel; het goed was op dat ogenblik in handen van Albert Caroly (Brussel).

Naderhand kreeg het pand diverse functies als schuur, karrenhuis en café-restaurant; nu ingericht als woning.

Beschrijving

Achterin en iets beneden het straatniveau gelegen constructie op rechthoekige plattegrond van zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat en recent ingebrachte dakkapellen. Meermaals gewijzigde, zie diverse bouwnaden, verankerde baksteenbouw op breukstenen plint met als puntgevel hoger oplopende rechtse travee; met uitzondering van de gedrukte rondboogdeur, recent aangepaste rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk in een omlijsting van gerecupereerde arkose of "groene Lembeekse zandsteen"; oude foto's tonen onder meer twee spitsboogvensters, een rechthoekige poort onder houten latei en een tweede gedrukte rondboogdeur. Zijtuitgevels met bewaarde aandaken en vlechtingen. Volgens de eigenaar inwendig met bewaarde balkenstructuur.

  • BOSMANS F., PATERNOSTER A., PERSOONS J. & VAN POUCKE E. 2002: Wegen en straten Leeuw-Centrum, in Lewe, jaargang 21, nummers 1-4, 29.
  • S.N. 2006: Ons erfgoed in Woord en beeld, Themanummer, in Lewe, jaargang 25, nummers 2-3-4, 59-61.

Bron: Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2008

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw)

is gerelateerd aan Nieuw Kasteel van Rukkelingen

Victor Maloustraat 69-71, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Park van het Nieuw Kasteel van Rukkelingen

Victor Maloustraat 69-71 (Sint-Pieters-Leeuw)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.