Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Brouwerij
Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 53, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beschrijving

Dit neoclassicistisch herenhuis heeft vermoedelijk een kern uit de 17de-18de eeuw, maar werd aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw. Het was oorspronkelijk een brouwerij. In de tuin bevindt zich een polygonaal bakstenen paviljoentje en een ijzeren brug over de Kleine Laak.

Historiek

Dit dubbelhuis bevat een oudere, vermoedelijk 17de- of 18de-eeuwse kern. Op de 'Carte de Westerloo' van 1716 wordt op het huidig perceel een woning afgebeeld met een achterhuis en een bijgebouw op de Kleine Laak, die achter de tuinen van de woningen op de Grote Markt stroomt. Omstreeks die periode deed het gebouw dienst als brouwerij met een voorgebouw van twee bouwlagen met rondboogpoort en dakvensters, een achtergebouw onder schilddak en bijgebouwtje. Op die oudere kern wijzen de overwelfde kelder, de dakconstructie met aandaken, de naar boven toe verkleinende gevelordonnantie en het intact bewaarde stapeljuk.

De dakkap werd in een latere bouwfase uitgebreid naar aanleiding van de vergroting van de woning aan de tuinzijde. Ten gevolge van deze verbouwing werd de oorspronkelijke achtergevel geïntegreerd als binnenmuur. Op de bovenverdieping vormt deze muurpartij ter hoogte van het trappenhuis een arcade.

De façade werd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw aangepast en voorzien van een neoclassicistische afwerking met imitatievoegwerk en gestucte gevelornamenten.

Beschrijving

Het neoclassicistisch dubbelhuis telt zes traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met aandaken. De nok van het dak loopt parallel ten opzichte van de straat.

De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met verkleinende ordonnantie heeft uitwaaierende imitatievoegen op de benedenverdieping onder een brede puilijst. Bovenaan zorgen de geprofileerde daklijst en houten kroonlijst op klossen en consoles voor de afwerking. De rechthoekige vensters zijn op de bovenverdieping vervat in een geprofileerde omlijsting met oren en uitgewerkte sluitsteen. Het houtwerk bleef deels bewaard. De rechthoekige deur is omschreven in een beschilderde entablementomljsting. De zijgevels zijn verankerd.

Interieur

In het interieur vallen de zwaar uitgewerkte stucplafonds uit het vierde kwart van de 19de eeuw op. Zij werden deels door de eigenaar (ten tijde van de bescherming) gerestaureerd en gereconstrueerd. Er is ook een typische keukeninrichting uit de jaren 1950.

Tuin

In de tuin staat een polygonaal bakstenen paviljoentje en een ijzeren brug over de Kleine Laak, aansluitend bij het Riet en de Grote Nete.

  • Beschermingsdossier DA002324, Grote Markt 53: dubbelhuis (S.n., s.d., digitaal dossier)
  • KENNES H. & STEYAERT R., 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.