Sint-Antoniuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Gelendel
Locatie Gelendel zonder nummer, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Antoniuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Oorspronkelijk Sint-Antoniuskapel van de schuttersgilde, volgens de literatuur opgericht in 1768, en behorend tot het aaneengegroeide en dubbele biestcomplex van het gehucht Geneinde met eertijds tevens het "Hof van Geneinde", een schietweide en een schans.

Huidige, in 1977-1978 heropgebouwde kapel op rechthoekige plattegrond onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met aandaken. Baksteenbouw met gebruik van gesinterde steen voor de blinde rondboognis en de omlijstingen van getoogde deur en oculus. Met palm omhaagd perkje en lindeboom. Bepleisterd en beschilderd interieur.

  • Kapelletjesroute, Brochure V.V.V. Westerlo, Westerlo, 1988.
  • DE WINTER K., Het kerkelijk leven in de parochie Westerlo en haar dochterparochie Zoerle (1559-1789), in Jaarboek 1985 Heemkring Ansfried Westerlo v.z.w., p. 147.
  • GEYBELS H., Langs deze weg zet geene voet...De kapellen van de provincie Antwerpen, Laakdal, 1997, p. 47.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Voortkapel

Westerlo (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.